ал-Анбиа 91-101, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-330)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-91, 21/ал-Анбиа-92, 21/ал-Анбиа-93, 21/ал-Анбиа-94, 21/ал-Анбиа-95, 21/ал-Анбиа-96, 21/ал-Анбиа-97, 21/ал-Анбиа-98, 21/ал-Анбиа-99, 21/ал-Анбиа-100, 21/ал-Анбиа-101, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-330, ал-Анбиа 91-101
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-91
21/ал-Анбиа-91: И тя (Мариам) (Мария) се опази девствена. Тогава Ние вдъхнахме в нея от Нашия дух, и сторихме нея и сина й знамение за световете.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-92
21/ал-Анбиа-92: Наистина това е вашата вяра,­ единствената вяра, а Аз съм вашият Господ. Тогава бъдете Мои раби!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-93
21/ал-Анбиа-93: Но за повелите изпаднаха в разногласие помежду си (разделиха се на групи), ала всички при Нас ще се завърнат.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-94
21/ал-Анбиа-94: И който вярвайки върши праведни дела (изчистващи пороците на душата), не ще се отхвърли неговото старание. И наистина Ние му го записваме.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-95
21/ал-Анбиа-95: Народ, който сме погубили, е забранено (невъзможно) да се завърне там (на земята).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-96
21/ал-Анбиа-96: Накрая, когато бъдат пуснати Яджудж и Маджудж, те от всеки склон ще се втурнат.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-97
21/ал-Анбиа-97: И наближи истинното обещание. И тогава неверниците с втрещени погледи ще рекат: “О, горко ни, бяхме нехайни към това и сме станали угнетители (на самите себе си).”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-98
21/ал-Анбиа-98: И наистина вие и това, на което служите, вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него вие ще влезете.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-99
21/ал-Анбиа-99: Ако тези бяха богове, те нямаше да влязат в него (Ада). И всички там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-100
21/ал-Анбиа-100: В него те ще стенат (от болка) и не ще чуват (нищо).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-101
21/ал-Анбиа-101: А тези, които са получили доброто обещание от Нас, те от там (Ада) ще бъдат отдалечени.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: