ал-Анбиа-98, Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-98

21/ал-Анбиа-98: И наистина вие и това, на което служите, вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него вие ще влезете. (българската транслитерация: Иннeкум уe ма тa’будунe мин дуниллахи хaсaбу джeхeннeм(джeхeннeмe), eнтум лeха уаридун(уаридунe). )
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Анбиа-98
Сура 21-Пророците (ал-Анбиа) стих-98

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ
българската транслитерация: Иннeкум уe ма тa’будунe мин дуниллахи хaсaбу джeхeннeм(джeхeннeмe), eнтум лeха уаридун(уаридунe).
И наистина вие и това, на което служите, вместо на Аллах, сте горивото на Ада. В него вие ще влезете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: