ал-Хадж 73-78, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-341)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-73, 22/ал-Хадж-74, 22/ал-Хадж-75, 22/ал-Хадж-76, 22/ал-Хадж-77, 22/ал-Хадж-78, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-341, ал-Хадж 73-78
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-73
22/ал-Хадж-73: О, хора, даде ви се един пример (поука), чуйте го! Онези, които зовете, вместо Аллах, не могат да сътворят и муха, дори да се обединят за това нещо. А и мухата да им грабне нещо, не могат да си го върнат обратно от нея. Слаб е както молещият се, така и моленият.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-74
22/ал-Хадж-74: 74. А не оцениха истинското величие на Аллах. И Аллах наистина е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-75
22/ал-Хадж-75: Аллах избира пратеници и сред ангелите, и сред хората. Несъмнено Аллах е всечуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-76
22/ал-Хадж-76: Знае Той що е пред тях и що е след тях (ангелите -пазители). И при Аллах се завръщат делата.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-77
22/ал-Хадж-77: О, вярващи, прекланяйте се и свеждайте чела до земята в суджуд , и служете на вашия Господ, и вършете добро, надявайки се така да сполучите!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-78
22/ал-Хадж-78: И се борете в името на Аллах, както подобава! Той ви предпочете и не ви стори трудности във вярата, вярата на баща ви Ибрахим (Аврам). Назова ви Той “мюсюлмани- отдадени”­ и преди, и в този (Коран), за да бъде Пратеника свидетел за вас, и вие да бъдете свидетели за хората. Затова отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се придържайте здраво към Аллах! Той е вашият Покровител и колко прекрасен Покровител, колко прекрасен Избавител е Той!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: