ал-Хадж 39-46, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-337)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-39, 22/ал-Хадж-40, 22/ал-Хадж-41, 22/ал-Хадж-42, 22/ал-Хадж-43, 22/ал-Хадж-44, 22/ал-Хадж-45, 22/ал-Хадж-46, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-337, ал-Хадж 39-46
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-39
22/ал-Хадж-39: И на онези, на които е обявена война, им бе позволено (да воюват), понеже са угнетени. И­ Аллах несъсмнено има сила да им помогне.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-40
22/ал-Хадж-40: И те бяха прокудени от домове си без право, само защото казаха: “Аллах е нашият Господ!” И ако не бе от Аллах, отблъскването на едни хора с други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много. И несъмнено Аллах подкрепя онези, които Го подкрепят. И Аллах наистина е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-41
22/ал-Хадж-41: И ако им бяхме дали възможности на земята, биха отслужили молитвата и дали милостинята закат , и биха повелили одобряваното, и възбранили порицаваното. При Аллах е завършекът на делата, на Аллах принадлежат (господството и одобрението).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-42
22/ал-Хадж-42: И ако те вземат за лъжец (знай че), преди тях народът на Нух (Ной) и адитите, и самудяните взеха за лъжци (пророците си).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-43
22/ал-Хадж-43: И народът на Ибрахим (Аврам), и на Лот също (бяха отрекли).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-44
22/ал-Хадж-44: И жителите на Медйен (отрекоха) и Муса (Мойсей) бе взет за лъжец. Но Аз дадох отсрочка на неверниците, после ги сграбчих. И тогава колко тежко бе Моето наказание!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-45
22/ал-Хадж-45: И така го погубихме (този народ), както погубихме и много други седалища, чиито народ угнетяваха. И ето ги с рухнали покриви и със запустели кладенци и високи дворци!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-46
22/ал-Хадж-46: Не обиколиха ли те по земята, със сърцата си да проумеят и с ушите си да чуят? И не очите им са слепи, а сърцата в гърдите им.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: