ал-Анбиа 25-35, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-324)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-25, 21/ал-Анбиа-26, 21/ал-Анбиа-27, 21/ал-Анбиа-28, 21/ал-Анбиа-29, 21/ал-Анбиа-30, 21/ал-Анбиа-31, 21/ал-Анбиа-32, 21/ал-Анбиа-33, 21/ал-Анбиа-34, 21/ал-Анбиа-35, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-324, ал-Анбиа 25-35
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-25
21/ал-Анбиа-25: И преди теб не бе пратен пратеник, без да му се разкрие това :”Няма друг Бог, освен Мен”. Тогава бъдете раби единствено на Мен.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-26
21/ал-Анбиа-26: И рекоха те (неверниците): “Всемилостивият се сдоби с дете!” Пречист е Той! Ала не, те са само удостоени раби.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-27
21/ал-Анбиа-27: И те не минават пред Него (Аллах) с думи. И те по Неговата повеля служат.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-28
21/ал-Анбиа-28: Знаят (ангелите-пазители) какво е преди тях и какво е след тях. А те се застъпват само за онзи, от когото Той е доволен. И те са тръпнещите от страх пред Него.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-29
21/ал-Анбиа-29: И който от тях каже: “Аз съм друг бог, различен от Него!”, този ще накажем с Ада. Ето така наказваме угнетителите.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-30
21/ал-Анбиа-30: Нима не видяха неверниците, че небесата и земята бяха съединени. После Ние ги разделихме. И сторихме всяко живо същество от водата. Не ще ли повярват вече?
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-31
21/ал-Анбиа-31: И сторихме по земята непоклатими планини, за да не се люлее. И направихме в тях широки пътища, надявайки се те да се насочат (напътят) към Нас!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-32
21/ал-Анбиа-32: И направихме небето охраняем свод. А те са отвръщащите се от Неговите знамения.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-33
21/ал-Анбиа-33: Той е, който сътвори нощта и деня, и слънцето, и луната. Всички по своята орбита плават.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-34
21/ал-Анбиа-34: И никой човек преди теб не отредихме да бъде безсмъртен. И тогава щом и ти ще умреш, нима те ще останат вечни (безсмъртни)?
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-35
21/ал-Анбиа-35: Всяка душа ще вкуси смъртта. И ви изпитваме със зло и с добро. И при Нас ще бъдете върнати.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: