Al-Anbiya 25-35, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-324)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-324
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-25, 21/Al-Anbiya-26, 21/Al-Anbiya-27, 21/Al-Anbiya-28, 21/Al-Anbiya-29, 21/Al-Anbiya-30, 21/Al-Anbiya-31, 21/Al-Anbiya-32, 21/Al-Anbiya-33, 21/Al-Anbiya-34, 21/Al-Anbiya-35, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-324, Al-Anbiya 25-35
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-25
21/Al-Anbiya-25: Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-26
21/Al-Anbiya-26: Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan,
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-27
21/Al-Anbiya-27: mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-28
21/Al-Anbiya-28: Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-29
21/Al-Anbiya-29: Dan barangsiapa di antara mereka, mengatakan: "Sesungguhnya Aku adalah tuhan selain daripada Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-30
21/Al-Anbiya-30: Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-31
21/Al-Anbiya-31: Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-32
21/Al-Anbiya-32: Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-33
21/Al-Anbiya-33: Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-34
21/Al-Anbiya-34: Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-35
21/Al-Anbiya-35: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: