Al-Anbiya 45-57, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-326)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-326
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-45, 21/Al-Anbiya-46, 21/Al-Anbiya-47, 21/Al-Anbiya-48, 21/Al-Anbiya-49, 21/Al-Anbiya-50, 21/Al-Anbiya-51, 21/Al-Anbiya-52, 21/Al-Anbiya-53, 21/Al-Anbiya-54, 21/Al-Anbiya-55, 21/Al-Anbiya-56, 21/Al-Anbiya-57, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-326, Al-Anbiya 45-57
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-45
21/Al-Anbiya-45: Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-46
21/Al-Anbiya-46: Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhan-mu, pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-47
21/Al-Anbiya-47: Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-48
21/Al-Anbiya-48: Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-49
21/Al-Anbiya-49: (yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-50
21/Al-Anbiya-50: Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-51
21/Al-Anbiya-51: Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan)nya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-52
21/Al-Anbiya-52: (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-53
21/Al-Anbiya-53: Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-54
21/Al-Anbiya-54: Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-55
21/Al-Anbiya-55: Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-56
21/Al-Anbiya-56: Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya: dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-57
21/Al-Anbiya-57: Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: