Al-Hajj 6-15, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-333)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-333
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Hajj: 22/Al-Hajj-6, 22/Al-Hajj-7, 22/Al-Hajj-8, 22/Al-Hajj-9, 22/Al-Hajj-10, 22/Al-Hajj-11, 22/Al-Hajj-12, 22/Al-Hajj-13, 22/Al-Hajj-14, 22/Al-Hajj-15, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-333, Al-Hajj 6-15
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-6
22/Al-Hajj-6: Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-7
22/Al-Hajj-7: dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-8
22/Al-Hajj-8: Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya,
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-9
22/Al-Hajj-9: dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan dihari kiamat Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-10
22/Al-Hajj-10: (Akan dikatakan kepadanya): "Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya".
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-11
22/Al-Hajj-11: Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-12
22/Al-Hajj-12: Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-13
22/Al-Hajj-13: Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat kawan.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-14
22/Al-Hajj-14: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
Dengar Quran: 22/Al-Hajj-15
22/Al-Hajj-15: Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: