Al-Anbiya 102-112, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-331)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-331
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-102, 21/Al-Anbiya-103, 21/Al-Anbiya-104, 21/Al-Anbiya-105, 21/Al-Anbiya-106, 21/Al-Anbiya-107, 21/Al-Anbiya-108, 21/Al-Anbiya-109, 21/Al-Anbiya-110, 21/Al-Anbiya-111, 21/Al-Anbiya-112, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-331, Al-Anbiya 102-112
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-102
21/Al-Anbiya-102: mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-103
21/Al-Anbiya-103: Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-104
21/Al-Anbiya-104: (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-105
21/Al-Anbiya-105: Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-106
21/Al-Anbiya-106: Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surat) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-107
21/Al-Anbiya-107: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-108
21/Al-Anbiya-108: Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa. maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-109
21/Al-Anbiya-109: Jika mereka berpaling, maka katakanlah: "Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-110
21/Al-Anbiya-110: Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-111
21/Al-Anbiya-111: Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-112
21/Al-Anbiya-112: (Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Yang dimohonkan pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: