Al-Anbiya 36-44, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-325)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-325
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-36, 21/Al-Anbiya-37, 21/Al-Anbiya-38, 21/Al-Anbiya-39, 21/Al-Anbiya-40, 21/Al-Anbiya-41, 21/Al-Anbiya-42, 21/Al-Anbiya-43, 21/Al-Anbiya-44, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-325, Al-Anbiya 36-44
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-36
21/Al-Anbiya-36: Dan apahila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. (Mereka mengatakan): "Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhan-mu?", padahal mereka adaIah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pemurah.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-37
21/Al-Anbiya-37: Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-38
21/Al-Anbiya-38: Mereka berkata: "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekaIian adalah orang-orang yang benar?"
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-39
21/Al-Anbiya-39: Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-40
21/Al-Anbiya-40: Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-41
21/Al-Anbiya-41: Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-42
21/Al-Anbiya-42: Katakanlah: "Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari (azab Allah) Yang Maha Pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-43
21/Al-Anbiya-43: Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami. Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab) Kami itu?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-44
21/Al-Anbiya-44: Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: