Al-Anbiya 11-24, Noble Qur'an (Juz-17, halaman-323)

Noble Qur'an » Juz-17 » halaman-323
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-11, 21/Al-Anbiya-12, 21/Al-Anbiya-13, 21/Al-Anbiya-14, 21/Al-Anbiya-15, 21/Al-Anbiya-16, 21/Al-Anbiya-17, 21/Al-Anbiya-18, 21/Al-Anbiya-19, 21/Al-Anbiya-20, 21/Al-Anbiya-21, 21/Al-Anbiya-22, 21/Al-Anbiya-23, 21/Al-Anbiya-24, Noble Qur'an, Juz-17, halaman-323, Al-Anbiya 11-24
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-11
21/Al-Anbiya-11: Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang teIah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-12
21/Al-Anbiya-12: Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-13
21/Al-Anbiya-13: Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-14
21/Al-Anbiya-14: Mereka berkata: "Aduhai, celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zaIim".
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-15
21/Al-Anbiya-15: Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-16
21/Al-Anbiya-16: Dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-17
21/Al-Anbiya-17: Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-18
21/Al-Anbiya-18: Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya).
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-19
21/Al-Anbiya-19: Dan kepunyaan-Nya-lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-20
21/Al-Anbiya-20: Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-21
21/Al-Anbiya-21: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)?
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-22
21/Al-Anbiya-22: Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-23
21/Al-Anbiya-23: Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.
Dengar Quran: 21/Al-Anbiya-24
21/Al-Anbiya-24: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: "Unjukkanlah hujjahmu! (Al Quran) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku". Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: