Al-Anbiya 11-24, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-323)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-11, 21/Al-Anbiya-12, 21/Al-Anbiya-13, 21/Al-Anbiya-14, 21/Al-Anbiya-15, 21/Al-Anbiya-16, 21/Al-Anbiya-17, 21/Al-Anbiya-18, 21/Al-Anbiya-19, 21/Al-Anbiya-20, 21/Al-Anbiya-21, 21/Al-Anbiya-22, 21/Al-Anbiya-23, 21/Al-Anbiya-24, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-323, Al-Anbiya 11-24
direction_left
direction_right
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-11
21/Al-Anbiya-11: En hoevelen uit de steden vernietigden Wij niet die onrecht pleegden, na wie Wij een ander volk deden opstaan?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-12
21/Al-Anbiya-12: En wanneef zij dan Onze besüafflng aan voelden komen, dan (probeerden) zij ervan weg te rennen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-13
21/Al-Anbiya-13: Rent niet weg, maar keert terug naar wat jullie van de goede dingen van het leven gegeven was en jullie huizen, opdat jullie ondervraagd zullen worden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-14
21/Al-Anbiya-14: Zij zeiden: "Wee ons: voorwaar, wij waren onrechtvaardigen!"
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-15
21/Al-Anbiya-15: En die weeklacht van hen hield niet op voordat Wij hen als neergemaaid, uitgestorven maakten.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-16
21/Al-Anbiya-16: En Wij schiepen de hemelen en de aarde en wat tussen hen is niet als vermaak.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-17
21/Al-Anbiya-17: Indien Wij gewild zouden hebben het als vermaak te nemen, dan zouden Wij het van Onze Zijde gernomen hebben, als Wij (zoiets al) gedaan zouden hebben.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-18
21/Al-Anbiya-18: Welnee, Wij werpen de Waarheid tegen het valse, waarop het vernietigd wordt en dan verdwijnt het. En wee jullie voor wat jullie toeschrijven (aan Allah).
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-19
21/Al-Anbiya-19: Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En degenen die niet Hem zijn (de Engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-20
21/Al-Anbiya-20: Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en versagen niet.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-21
21/Al-Anbiya-21: Of hebben zij (de ongelovigen) goden uit de aarde genomen die (de doden kunnen) opwekken?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-22
21/Al-Anbiya-22: Als er andere goden dan Allah in zouden zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan: maar Heilig is Allah, Heer van de Troon, boven wat zij Hem toeschrijven!
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-23
21/Al-Anbiya-23: Hij kan niet over Zijn handelen ondervraagd worden, terwijt zij wel ondervraagd worden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-24
21/Al-Anbiya-24: Of hebben zij naast Hem goden genomen? Zeg (O Moehammad): "Brengt jullie bewijs, dit is de Varmaning van degenen met mij en vóór mij." Maar de meesten van hen kennen de Waarheid niet, daarom keren zij zich af.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: