Al-Hajj 6-15, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-333)

Al-Hajj: 22/Al-Hajj-6, 22/Al-Hajj-7, 22/Al-Hajj-8, 22/Al-Hajj-9, 22/Al-Hajj-10, 22/Al-Hajj-11, 22/Al-Hajj-12, 22/Al-Hajj-13, 22/Al-Hajj-14, 22/Al-Hajj-15, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-333, Al-Hajj 6-15
direction_left
direction_right
Luister Koran: 22/Al-Hajj-6
22/Al-Hajj-6: Dat is omdat Allah de Waarheid is en omdat Hij de doden tot leven brengt en omdat Hij Almachtig over alle zaken is.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-7
22/Al-Hajj-7: En omdat het Uur komt, daaraan is geen twijfel, en omdat Allah degenen die er in de graven zijn zal opwekken.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-8
22/Al-Hajj-8: En er zijn er onder de mensen die over Allah redetwisten, zonder kennis, zonder Leiding en zonder verlichtend Boek.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-9
22/Al-Hajj-9: (Trots) zijn zijde toekerend om af te doen dwalen van de Weg van Allah: voor hem is er op de wereld vermedering en Wij doen hem op de Dag der Opstanding een brandende bestraffing proeven.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-10
22/Al-Hajj-10: (Er wordt gezegd:) "Dat is vanwege wat jouw handen vooruitgestuurd hebben." En voorwaar, Allah is niet onrechtvardig voor de dienaren.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-11
22/Al-Hajj-11: En er zijn eronder mensen die Allah op de rand aanbidden: als hem iets goeds overkomt is hij daar tevreden mee, maar als hem een beproeving ten deel valt, wendt hij zijn gezicht weer af: hij verliest de wereld en het Hiernamals. Dat is het duidelijke verlies!
Luister Koran: 22/Al-Hajj-12
22/Al-Hajj-12: Hij roept naast Allah aan wat voor hem geen schade tegenhoudt en hem ook van geen nut is: dat is een verpande dwaling!
Luister Koran: 22/Al-Hajj-13
22/Al-Hajj-13: Hij roept iets aan waarvan zijn schade dichter bij zijn nut is. Zeker, een slechte helper, en zeker een slechte metgezel!
Luister Koran: 22/Al-Hajj-14
22/Al-Hajj-14: Voorwaar, Allah doet degenen die geloven en goede daden verrichten de Tuinen (het Paradijs) binnengan, waar de rivieren onder door stromen. Voorwaar, Allah doet wat Hij wenst.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-15
22/Al-Hajj-15: En wie denkt dat Allah hem (Moehammad) niet zal helpen in de wereld en het Hiernamaals, laat hem een koord naar de hemel spannen en laat hem (zichzelf) dan afsnijden. Laat hem dan zien of zijn list dat wat woedend maakte doet verdwijnen!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: