At-Tawbah 94-99, de Heilige Koran (Djuz'-11, Pagina-202)

At-Tawbah: 9/At-Tawbah-94, 9/At-Tawbah-95, 9/At-Tawbah-96, 9/At-Tawbah-97, 9/At-Tawbah-98, 9/At-Tawbah-99, de Heilige Koran, Djuz'-11, Pagina-202, At-Tawbah 94-99
direction_left
direction_right
Luister Koran: 9/At-Tawbah-94
9/At-Tawbah-94: Zij zullen jullie verontschuldigen aanbieden wanneer jullie tot hen zijn teruggekeerd. Zeg: "Biedt geen verontschuldigingen aan, wij zullen jullie nooit geloven. Voorzeker, Allah heeft ons ingelicht over jullie (ware) houding. En Allah en Zijn Boodschapper zullen jullie daden zien. Daarna zullen jullie worden teruggevoerd tot de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare en dan zal Hij jullie inlichten over wat jullie plachten te doen."
Luister Koran: 9/At-Tawbah-95
9/At-Tawbah-95: Zij zullen tegenover jou bij Allah zweren, wanneer jullie tot hen zijn terugkeerd, opdat jullie je van hen afwenden. Wendt jullie dan van hen af. voorwaar, zij zijn onrein en hun verblijfplaats is de Hel, als vergelding voor wat zij plachten te verrichten.
Luister Koran: 9/At-Tawbah-96
9/At-Tawbah-96: Zij zweren tegenover jullie opdat jullie welbehagen aan hen zullen hebben, en als jullie welbehagen aan hen hebben: voorwaar, Allah heeft geen welbehagen aan het zwaar zondige volk.
Luister Koran: 9/At-Tawbah-97
9/At-Tawbah-97: De bedoeïenen zijn het ergst in ongeloof en huichelarij en het ligt ben het meest om de bepalingen die Allah heeft neergezonden aan Zijn Boodschapper niet te kennen. En Allah is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 9/At-Tawbah-98
9/At-Tawbah-98: Onder de bedoeïenen zijn er die hun bijdragen als een boete beschouwen en zij wachten af totdat jullie getroffen worden door tegenslagen. Moge zij zelf door een tegenslag getroffen worden! En Allah is Alhorend, Alwetend.
Luister Koran: 9/At-Tawbah-99
9/At-Tawbah-99: En onder de bedoeïenen zijn er die geloven in Allah en de Laatste Dag en die hun bijdragen beschouwen als middelen om Allah dichter te naderen, en om de smeekbede van de Boodschappper (te verkrijgen). Weet, voorwaar, het is voor hen een middel tot toenadering (tot Allah). En Allah zal hen Zijn Barmbartigheid doen binnengaan. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: