Al-Anbiya 1-10, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-322)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-1, 21/Al-Anbiya-2, 21/Al-Anbiya-3, 21/Al-Anbiya-4, 21/Al-Anbiya-5, 21/Al-Anbiya-6, 21/Al-Anbiya-7, 21/Al-Anbiya-8, 21/Al-Anbiya-9, 21/Al-Anbiya-10, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-322, Al-Anbiya 1-10
direction_left
direction_right

Al-Anbiya

Luister Koran: 21/Al-Anbiya-1
21/Al-Anbiya-1: Dichter bij voor de mensen is hun afrekening gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-2
21/Al-Anbiya-2: En er komt geen nieuwe Vermaning van hun Heer tot hen, of zij luisteren ernaar terwijl zij er de spot mee drijven.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-3
21/Al-Anbiya-3: Achteloos zijn hun harken. En degenen die onrechtvaardig zijn verbergen (hun onrecht) in heimelijk overleg (en zeggen:) "Deze (Boodschapper) is niet anders dan een mens zoals jullie." Nemen jullie dan tovenarij aan, terwijl jullie het doorzien?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-4
21/Al-Anbiya-4: Hij (Moehammad) zei: "Mijn Heer weet wat er in de hemelen en op de aarde gesproken wordt, en Hij is de Alhorende, de Alwetende."
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-5
21/Al-Anbiya-5: Zij (de ongelovigen) zeggen zelfs: "Het verwardste gedroom is (deze Koran), hij verzon hem zelfs, hij is zelfs een dichter! Laat hem dan een Teken tot ons brengen zoals aan de voorafgaanden gezonden werd!"'
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-6
21/Al-Anbiya-6: Zij geloofden niet, degenen vóór hen uit de steden die Wü vernietigden: zullen zij dan geloven?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-7
21/Al-Anbiya-7: En Wij hebben (niemnd) vóór jou gezonden of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het Riet weten.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-8
21/Al-Anbiya-8: En Wij schiepen hen niet met lichamen die geen voedsel aten en zij leefden niet eeuwig.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-9
21/Al-Anbiya-9: Dawop vervulden Wij voor ben de belofte en Wij redden ben en wie Wij wensten. En Wij vemietigden de buitensporigen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-10
21/Al-Anbiya-10: Voorzeker, Wij hebben aan jullie een Boek doen neerdalen met daarin jullie eer. Begrijpom jullie het niet?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: