Al-Anbiya 25-35, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-324)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-25, 21/Al-Anbiya-26, 21/Al-Anbiya-27, 21/Al-Anbiya-28, 21/Al-Anbiya-29, 21/Al-Anbiya-30, 21/Al-Anbiya-31, 21/Al-Anbiya-32, 21/Al-Anbiya-33, 21/Al-Anbiya-34, 21/Al-Anbiya-35, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-324, Al-Anbiya 25-35
direction_left
direction_right
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-25
21/Al-Anbiya-25: En Wij stuurden niet één van de Boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij daarom.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-26
21/Al-Anbiya-26: En zij zeiden: "De Bamhartige heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij! Zij (de Engelen) zijn slechts geëerde dienaren!
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-27
21/Al-Anbiya-27: Zij nemen het wooird niet vóór Hem en zij handelen op Zijn bevel.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-28
21/Al-Anbiya-28: Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en zij zijn niet van voorspraak, behalve voor wie Hem welgevallig zijn. En uit ontzag voor Hem vrezen zij (Allah).
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-29
21/Al-Anbiya-29: En wie van hen zegt: "Voorwaar, ik ben een god naast Hem," die vergelden Wij daarop niet de Het, zo vergelden Wij de onrechtplegers.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-30
21/Al-Anbiya-30: Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-31
21/Al-Anbiya-31: En Wij maakten stevige bergen op de aarde, zodat zij niet met hen schudt. En Wij maakten daarin brede passen als wegen. Hopelijk zullen zij Leiding volgen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-32
21/Al-Anbiya-32: En Wij maakten de hemel als een beschermende kap, maar zij wendden zich af van zijn Tekenen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-33
21/Al-Anbiya-33: En Hij is Degene Die de nacht en de dag geschapen heeft, en de zon en de maan, allen bewegen in een baan.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-34
21/Al-Anbiya-34: En Wij hebben geen mens vóór jou onsterfelijkheid gegeven. Als jij zou sterven; zouden zij dan eeuwig leven?
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-35
21/Al-Anbiya-35: Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving, en tot Ons worden jullie teruggkeerd.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: