Al-'Imran 92-100, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-62)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-92, 3/Al-'Imran-93, 3/Al-'Imran-94, 3/Al-'Imran-95, 3/Al-'Imran-96, 3/Al-'Imran-97, 3/Al-'Imran-98, 3/Al-'Imran-99, 3/Al-'Imran-100, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-62, Al-'Imran 92-100
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-92
3/Al-'Imran-92: Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen. voorwaar, Allah weet daarvan.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-93
3/Al-'Imran-93: Alle voedsel was de Kinderen van Israël toegestaan voordat de Taurât neergzeonden was, behalve wat Israel zichzelf verbood. Zeg: "Brengt de Taurât dan, en leest haar voor als jullie waarachtigen zijn."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-94
3/Al-'Imran-94: Degenen die dan daarna de leugens over Allah verzinnen: zij zijn degenen die onrechtplegers zijn.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-95
3/Al-'Imran-95: Zeg: "Allah spreekt de Waarheid, volgt dus de godsdienst van Ibrâhîm, Hanîf; en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-96
3/Al-'Imran-96: Voorwar, het eerste Huis dat voor de mensheid gestricht werd, is dat in het gezegende Bakka (Mekkah), als leiding voor de werelden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-97
3/Al-'Imran-97: Er in zijn duidelijk Tekenen, (zoals) de standplaats van Ibrâhîm, en hij die er in binnengaat is veilig. En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongerlovig is: Allah heeft geen behoeft aan de werelden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-98
3/Al-'Imran-98: Zeg: "O Lieden van de Schrift, waarom geloven jullie niet in de Tekenen van Allah, terwijl Allah getuige is van wat jullie doen?"
Luister Koran: 3/Al-'Imran-99
3/Al-'Imran-99: Zeg: "O Lieden van de Schrift, waarom houden jullie wie gelooft op de Weg can Allah tegen, hopend dat hij krom is, terwijl jullie toch getuigen zijn. En Allah is niet onachtzaam met betrekking tot wat jullie doen."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-100
3/Al-'Imran-100: O jullie die geloven, als jullie een groep volgen van degenen aan wie de Schrift gegeven is: zij zullen jullie tot ongeloof doen terugkeren nadat jullie geloofd hebben.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: