Al-'Imran 122-132, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-66)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-122, 3/Al-'Imran-123, 3/Al-'Imran-124, 3/Al-'Imran-125, 3/Al-'Imran-126, 3/Al-'Imran-127, 3/Al-'Imran-128, 3/Al-'Imran-129, 3/Al-'Imran-130, 3/Al-'Imran-131, 3/Al-'Imran-132, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-66, Al-'Imran 122-132
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-122
3/Al-'Imran-122: (Gedenk) toen twee groepen van jullie naar lafheid neigden, terwijl Allah hun beschermer was. En laat de gelovigen op Allah, vertrouwen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-123
3/Al-'Imran-123: En voorzeker, Allah heeft jullie toch op (het slagveld van) Badr geholpen terwijl jullie zwakker waren, vreest daarom Allah, hopelijk zuilen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-124
3/Al-'Imran-124: (Gedenk) toen jij de gelovigen zei: "Is het niet voldoende voor jullie dat jullie Heer jullie helpt met drieduizend neergezonden Engelen?"
Luister Koran: 3/Al-'Imran-125
3/Al-'Imran-125: Jawel, als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen en zij komen op jullie afgestormd, dan zal Allah jullie helpen met vijfdduizend welonderscheid Engelen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-126
3/Al-'Imran-126: En Allah heeft jullie hiermee alleen maar een verheugende boodschap willen geven en jullie harten daarmee gerust willen stellen, en er is geen hulp dan die van Allah, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-127
3/Al-'Imran-127: (Dat is) om een gedeelte van degenen die ongelovig waren te vernietigen, of hen te vemederen. zodat zij onverrichterzake terugkeren.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-128
3/Al-'Imran-128: Het het is jouw zaak niet aan of Hij hun berouw aanvaardt of Hij hen bestraft, want voorwaar: zij zijn de onrechtplegers.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-129
3/Al-'Imran-129: En aan Allah behoort alles wat er in de hemelen en op de aarde is, Hij vergeeft wie Hij wil en Hij bestraft wie Hij wil. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-130
3/Al-'Imran-130: O jullie die geloven, eet niet van de rente met meervoudige verdubbeling en vreest Allah, hopelijk zullen jullie welslagen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-131
3/Al-'Imran-131: Vreest de Hel die voor de ongelovigen id gereedgemaakt.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-132
3/Al-'Imran-132: En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: