Al-'Imran 181-186, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-74)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-181, 3/Al-'Imran-182, 3/Al-'Imran-183, 3/Al-'Imran-184, 3/Al-'Imran-185, 3/Al-'Imran-186, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-74, Al-'Imran 181-186
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-181
3/Al-'Imran-181: Voorzeker, Allah heeft de uitspraken gehoord van degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah is arm en wij zijn rijk." Wij zullen opschrijven wat zij zeiden en ook het zonder recht doden van de Profeten en Wi zullen (tegen hen) zeggen: "Proeft de verbrandende bestraffing."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-182
3/Al-'Imran-182: Dat is vanwege hetgeen jullie handen deden en voorwaar, Allah is niet onrechtvaardig tegenover de dienaren.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-183
3/Al-'Imran-183: (Zij zijn) degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah heeft ons bevolen geen Boodschapper te geloven, totdat hij ons een offer liet zien dat door de Hel verteerd werd." Zeg (O Moehammad): "Er kwamen Boodschappers vóór mij tot jullie met de duidelijke (Tekenen) en met wat jullie zeiden. Waarom hebben jullie hen dan gedood, als jullie waarachtigen zijn?"
Luister Koran: 3/Al-'Imran-184
3/Al-'Imran-184: En als zij jou loochenen: waarlijk geloochend werden de Boodschappers vóór jou, (die) met de duidelijke (Tekenen) en de Zoeboer en de verlichte Boeken kwamen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-185
3/Al-'Imran-185: Iedere ziet zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Het weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-186
3/Al-'Imran-186: Jullie zullen zeker op de proef gesteld worden in jullie eigendommen en in jullie zelf en jullie zullen zeker van degenen die de Schrift vóór jullie gegeven was en degenen die deelgenoten (aan Allah) toekenden veel pijnlijks horen. En als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen: voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: