Ali 'Imran 181-186, Noble Qur'an (Juz-4, halaman-74)

Noble Qur'an » Juz-4 » halaman-74
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-181, 3/Ali 'Imran-182, 3/Ali 'Imran-183, 3/Ali 'Imran-184, 3/Ali 'Imran-185, 3/Ali 'Imran-186, Noble Qur'an, Juz-4, halaman-74, Ali 'Imran 181-186
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-181
3/Ali 'Imran-181: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang mengatakan: "Sesunguhnya Allah miskin dan kami kaya". Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): "Rasakanlah olehmu azab yang mem bakar".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-182
3/Ali 'Imran-182: (Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-183
3/Ali 'Imran-183: (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api". Katakanlah: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar".
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-184
3/Ali 'Imran-184: Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-185
3/Ali 'Imran-185: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-186
3/Ali 'Imran-186: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: