Ali 'Imran 187-194, Noble Qur'an (Juz-4, halaman-75)

Noble Qur'an » Juz-4 » halaman-75
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ali 'Imran: 3/Ali 'Imran-187, 3/Ali 'Imran-188, 3/Ali 'Imran-189, 3/Ali 'Imran-190, 3/Ali 'Imran-191, 3/Ali 'Imran-192, 3/Ali 'Imran-193, 3/Ali 'Imran-194, Noble Qur'an, Juz-4, halaman-75, Ali 'Imran 187-194
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-187
3/Ali 'Imran-187: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-188
3/Ali 'Imran-188: Janganlah sekali-kali kamu menyangka, hahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-189
3/Ali 'Imran-189: kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-190
3/Ali 'Imran-190: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-191
3/Ali 'Imran-191: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-192
3/Ali 'Imran-192: Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-193
3/Ali 'Imran-193: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.
Dengar Quran: 3/Ali 'Imran-194
3/Ali 'Imran-194: Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: