Al-'Imran 187-194, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-75)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-187, 3/Al-'Imran-188, 3/Al-'Imran-189, 3/Al-'Imran-190, 3/Al-'Imran-191, 3/Al-'Imran-192, 3/Al-'Imran-193, 3/Al-'Imran-194, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-75, Al-'Imran 187-194
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-187
3/Al-'Imran-187: En (gedenkt) toen Allah een verbond met degenen die de Schrift gegeven waren sloot: "Opdat jullie hot (de Schrift) aan de mensen duidelijk zouden maken en opdat jullie het niet zouden verbergen." Toen wierpen zij het achter hum ruggen weg en zij ruilden het in voor een geringe prijs. En het was een slechte ruil die zij maakten.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-188
3/Al-'Imran-188: En denkt niet dat degenen die blij zijn met wat zij gedaan hebben en die er van houden geprezen te worden voor wat zij niet gedaan hebben; denkt niet dat zij aan de bestraffing kunnen ontsnappen. En voor ben is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-189
3/Al-'Imran-189: En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde toe en Allah is Almachtig over alle dingen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-190
3/Al-'Imran-190: Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in hot afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-191
3/Al-'Imran-191: Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten on op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) "Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-192
3/Al-'Imran-192: Onze Heer, voorwaar, U bent degene die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-193
3/Al-'Imran-193: Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: 'Gelooft in jullie Heer,' dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-194
3/Al-'Imran-194: Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers belooft hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: