Al-'Imran 116-121, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-65)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-116, 3/Al-'Imran-117, 3/Al-'Imran-118, 3/Al-'Imran-119, 3/Al-'Imran-120, 3/Al-'Imran-121, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-65, Al-'Imran 116-121
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-116
3/Al-'Imran-116: Voorwaar, degenen die ongelovig zijn zullen hun bezittingen en hun kinderen bij Allah op geen enkele manier baten. En zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-117
3/Al-'Imran-117: De gelijkenis van wat zij tijdens dit wereldse leven uitgeven is als die van de wind, die een hevige kou meenam en de oogst trof van een volk dat zichzelf onrecht aandeed en die (oogst) vernielde. En het is niet Allah die hen onrecht aandeed, maar zij deden zichzelf onrecht aan.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-118
3/Al-'Imran-118: O jullie die geloven, neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring; zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voorkomt, wat hun harten verbergen is nog erger. Wij hebben de Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-119
3/Al-'Imran-119: Ah, jullie zijn degenen die van hen houden, maar zij houden niet van jullie en jullie geloven in het gehele Boek. En als zij jullie ontmoeten, zeggen zij 'Wij geloven,' maar wanneer zij alleen zijn bijten zij de toppen van hun vingers af van woede. Zegt: "Sterft in jullie woede, Allah is op de hoogte van het binnenste van de harten."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-120
3/Al-'Imran-120: Als jullie het goede overkomt, zijn zij verdrietig; maar als jullie het slechte overkompt, zijn zij daar blij mee. Maar als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen, dan zal hun listigheid jullie geen schade berokkenen. Voorwaar, Allah omvat wat zij doen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-121
3/Al-'Imran-121: (Gedenk) toen jij (O Moehammad) jouw familie in de ochtend verliet om voor de gelovigen plaatsen voor de slag voor te bereiden. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: