Al-'Imran 195-200, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-76)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-195, 3/Al-'Imran-196, 3/Al-'Imran-197, 3/Al-'Imran-198, 3/Al-'Imran-199, 3/Al-'Imran-200, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-76, Al-'Imran 195-200
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-195
3/Al-'Imran-195: En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoort, (zeggend:) "Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort. Zij die uitgeweken zijn en uit hun huizen verdreven werden, en die leden op Mijn Weg, en zij (die) doodden en gedood werden: Ik zal hun fouten zeker uitwissen en hen in de Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen, als een beloning van bij Allah. En Allah, bij Hem is de goede beloning."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-196
3/Al-'Imran-196: Laat je niet verleiden door het (genietend) rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-197
3/Al-'Imran-197: (Het zijn slechts) kleine genietingen, en vervolgens is hun verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-198
3/Al-'Imran-198: Maar degenen die hun Heer vrezen, voor hen zijn er de Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden, een ontvangst can Allah. En dat wat van Allah komt is beter voor de vromen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-199
3/Al-'Imran-199: En voorwaar, er zijn er onder de Lieden van de Schrift die zeker in Allah geloven en in wat aan jullie geopenbaard is en in wat hen geopenbaard is, terwijl zij nederig tegenover Allah zijn, zij ruilen de Verzen van Allah niet in voor een geringr prijs: zij zijn degenen voor wi hun beloning bij hun Heer is. Voorwaar, Allah is snel met de afrekening.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-200
3/Al-'Imran-200: O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: