Al-'Imran 149-153, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-69)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-149, 3/Al-'Imran-150, 3/Al-'Imran-151, 3/Al-'Imran-152, 3/Al-'Imran-153, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-69, Al-'Imran 149-153
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-149
3/Al-'Imran-149: O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die niet geloven gehoorzamen, zullen zij jullie op jullie hielen doen omkeren (naar het ongeloof) en jullie zullen dan als verliezers omkeren.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-150
3/Al-'Imran-150: Maar Allah is jullie Beschermer en Hij is de Beste der Helpers.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-151
3/Al-'Imran-151: Wij zullen angst in de harten van de ongelovingen werpen wegens wat zij naast Allah aan deelgenoten toegekend hebben, waarvoor Hij geen bewijs neergedonden heeft. Hun verblijfplaats is de Hel. En het is de slechste plaats voor de onrechtplegers.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-152
3/Al-'Imran-152: En voorzekerm Allah heeft Zijn belofte aan jullie vervuld toen jullie met Zijn toestemming jullie vijand gingen doden, totdat jullie versaagden, en met elkaar redetwisten over de opracht en jullie gehoorzaamden (de Profeet) niet nadat hij jullie liet zien de wereld willen en onder jullie zijn er die het Hiernamaals willen. En toen leidde Hij julle van hen (de ongelovigen) af, om jullie vergeven en Allah is de Bezitter van de Gunsten voor de gelovigen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-153
3/Al-'Imran-153: (Gedenkt) toen jullie omhoog wegvluchtten, zonder een blik op iemand te werpen, en de Boodschapper jullie can achter jullie riep, toen vergold Hij jullie met ramp na ramp, opdat jullie niet treuren over wat voorbij is en niet (treuren) over wat jullie getroffen heeft. En Allah is Alziende over wat jullie doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: