Az-Zumar, Soera De Drommen (Koran: Soera-39-Az-Zumar)

39/Az-Zumar-1: Tanzeelu alkitabi mina Allahi alAAazeezi alhakeemi, 39/Az-Zumar-2: Inna anzalna ilayka alkitaba bialhaqqi faoAAbudi Allaha mukhlisan lahu alddeena, 39/Az-Zumar-3: Ala lillahi alddeenu alkhalisu waallatheena ittakhathoo min doonihi awliyaa ma naAAbuduhum illa liyuqarriboona ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu baynahum fee ma hum feehi yakhtalifoona inna Allaha la yahdee man huwa kathibun kaffarun
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Az-Zumar, Soera De Drommen (Koran: Soera-39-Az-Zumar)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 39/Az-Zumar-1
39/Az-Zumar-1: (De Koran) is de neerzonding van het Boek van Allah, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-2
39/Az-Zumar-2: Voorwaar, Wij hebben het Boek met de Waarheid aan jou (O Moehammad) gezonden, aanbid daarom Allah, Hem zuiver aanbiddend.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-3
39/Az-Zumar-3: Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt. En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen:) "Wij aanbidden ben slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen." Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken over dat waarover zij van mening verschillen. Voorwaar, Allah leidt niet degene die een zeer ongelovige leugenaar is.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-4
39/Az-Zumar-4: Als Allah een zoon zou wensen te nemen, dan zou Hij kiezen wat Hij wilde van wat Hij heeft geschapen. Heilig is Hij, Hij is Allah, de Ene, de Overweldiger.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-5
39/Az-Zumar-5: Hij heeft de hemelen en de aarde in Waarheid geschapen. Hij doet de nacht de dag bedekken en Hij doet de dag de nacht bedekken. En Hij heeft de zou en de maan dienstbaar gemaakt. Allen bewegen tot een bepaalde tijd. Weet dat Hij de Almachtige, de Vergevensgezinde is.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-6
39/Az-Zumar-6: Hij heeft jullie uit één ziet geschapen, daarna maakte Hij ervan zijn vrouw, en Hij heeft voor jullie van het vee acht, in paren, neergezonden. Hij schept jullie in de schoten van jullie moeders, een schepping na een schepping, in drie duisternissen."' Dat is Allah, jullie ie Heer, aan Hem behoort de herschappij, geen god is er dan Hij. Waarom wenden jullie je af?
Luister Koran: 39/Az-Zumar-7
39/Az-Zumar-7: Als jullie niet geloven: voorwaar, Allah heeft jullie niet nodig. En de ondankbaarheid van Zijn dienaren behaagt Hem nieg maar wanneer jullie dankbaar zijn, dan heeft Hij behagen in jullie. En geen lastdrager zal de last (zonden) van een andere dragen. Daarna is tot jullie Heer jullie terugkeer. Hij brengt jullie op de hoogte van wat jullie plachten te doen. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat zich in de harten bevindt.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-8
39/Az-Zumar-8: En als tegenspoed de mens treft, dan roept Hij zijn Heer aan, tot Hem terrugkerend; maar wanneer hem daarna een genieting van Hem geschonken wordt, dan vergeet hij (de tegenspoed) waarvoor hij Hem voorheen aanriep, en kent hij deelgenoten naast Allah toe om van Zijn Weg te doen afdwalen. Zeg (O Moehammad): "Geniet maar even van je ongeloof: voorwaar, jij behoort tot de bewoners van de Hel."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-9
39/Az-Zumar-9: Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht, zich neerknielend en staand (in de shalât doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer beter (... of de ongelovige?) Zeg: "Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?" Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-10
39/Az-Zumar-10: Zeg: "O Mijn dienaren die geloven, vreest jullie Heer. Voor degenen die het goede doen in deze wereld is er goedheid, en de aarde van Allah is uitgegtrekt. Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-11
39/Az-Zumar-11: Zeg: "Voorwaar, ik ben bevelen om Allah te aanbidden, Hem zuiver aanbiddend.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-12
39/Az-Zumar-12: En ik ben bevolen om de eerste van de Moslims te zijn."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-13
39/Az-Zumar-13: Zeg: "Voorwaar, ik vrees. als ik mijn Heer ongehoorzaam ben, een bestraffing op een geweldige Dag."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-14
39/Az-Zumar-14: Zeg: "Allah is het Die ik aanbid, Hem zuiver aanbiddend.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-15
39/Az-Zumar-15: Aanbidt den maar naast Hem wat jullie willen." Zeg: "Voorwaar, de verliezers zijn degenen die zichzelf en hun familie (door hun slechte bestemming) verlies toebrengen op de Dag der Opstanding. Weet dat dat het duidelijke verlies is."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-16
39/Az-Zumar-16: Er zullen boven hen lagen van vuur zijn en onder hen lagen. Zo maakt Allah Zijn dienaren daarmee bevreesd. O Mijn dienaren, vreest Mj daarom.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-17
39/Az-Zumar-17: En degenen die het aanbidden van de Thagôet vemijden en die terugkeren tot Allah; voor Hen is er een verheugende tijding. Verheug daarom Mijn dienaren.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-18
39/Az-Zumar-18: Degenen die naar het woord luisteren en daarna het beste ervan volgen, zij zijn degenen die Allah heeft geleid en zij zijn de bezitters van verstand.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-19
39/Az-Zumar-19: Voor wie het woord van bestraffing bewaarheid is, zou jij (O Moehammad) hem kunnen redden die in de Hel is?
Luister Koran: 39/Az-Zumar-20
39/Az-Zumar-20: Maar degenen die hun Heer vreesden; voor hen zijn er woningen waarboven (nog andere) woningen zijn gebouwd waar onder door de rivieren stromen. Als een belofte van Allah, Allah breekt de belofte niet.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-21
39/Az-Zumar-21: Zie jij niet dat Allah water uit de hemel doet neerdalen en het daarna doet samenstromen in bronnen die zich in de aarde bevinden? Vervolgens brengt Hij daar planten met verschillende kleuren me voort, en daarna worden ze droog en zie jij dat ze geel worden, den laat Hij ze tot stof worden. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van verstand.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-22
39/Az-Zumar-22: Is dan hij, wiens bart Allah heeft verruimd voor de Islam, zodat hij door een licht van zijn Heer wordt geleid... (gelijk aan degene wiens had verzegeld is?) Wee daarom hen, wiens harten zich hebben verbard tegen het gedenken van Allah. Zij zijn het die in duidelijke dwaling verkeren.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-23
39/Az-Zumar-23: Allah heeft het beste Woord nemgezonden in een Doek, op elkaar lijkende, herhalende (gedeelten). De huid van degenen die hun Heer vrezen, huivert erdoor, daarna hun huid en hun harten zacht door het gedenken van Allah. Dat is de Leiding van Allah, Hij leidt daarmee wie Hij wil. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt, voor hem is er geen leider.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-24
39/Az-Zumar-24: Is dan hij, die zijn gezicht beschermt voor de slechte bestraffing op de Dag der Opstanding... (gelijk aan hem wiens gezicht beschermd wordt?) En tot de onrehtvaardigen wordt gezegd: "Proeft wat jullie plachten te verrichten."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-25
39/Az-Zumar-25: Degenen vóór hen loochenden, zodat de bestraffing tot hen kwam uit richtingen die zij niet vermoedden.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-26
39/Az-Zumar-26: Zo doet Allah hen de vernedering tijdens het wereldse leven proeven, terwijl de bestraffing van het Hiernamaals groter is. Als zij het maar wisten!
Luister Koran: 39/Az-Zumar-27
39/Az-Zumar-27: En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze Koran allerlei vergelijkingen gemaakt. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-28
39/Az-Zumar-28: Door een Arabische Koran, waarin geen afwijkingen voorkomen. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-29
39/Az-Zumar-29: Allah heeft een vergelijking gemaakt van een slaaf die aan meerdere meesters behoort die onderling ruziën, met een slaaf die aan slechts één meester behoort. Zijn zij aan elkaar gelijk? Alle lof zij Allah, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-30
39/Az-Zumar-30: Voorwaar, jij zuk sterven en voorwaar, zij zullen sterven.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-31
39/Az-Zumar-31: Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding bij jullie Heer met elkaar redetwisten.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-32
39/Az-Zumar-32: Wie is dan onrechtvaardiger dan hij die liegt over Allah en de Waarheid loochent wanneer deze tot hem komt? Is de verblijfplaats voor de ongelovigen niet in de Hel?
Luister Koran: 39/Az-Zumar-33
39/Az-Zumar-33: En degene die met de Waarheid is gekomen, en deze bevestigt: hij is degene die tot de Moettaqôen behoort.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-34
39/Az-Zumar-34: Voor hen is wat zij wensen bij hun Heer. Dat is de beloning voor de weldoeners.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-35
39/Az-Zumar-35: Zodat Allah het slechtste dat zij hebben gedaan zal uitwissen en zodat Hij hun hun beloning zal geven naar het beste van wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-36
39/Az-Zumar-36: Is Allah geen Beschermer voor Zijn dienaren? En zij maken jou bang voor degenen (afgoden) naast Hem. En wie door Allah tot dwaling gebracht wordt; voor hem is er geen leider.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-37
39/Az-Zumar-37: En wie door Allah geleid wordt: niemand kan hem doen dwalen. Is Allah niet Almachtig, de Bezitter van de Vergelding.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-38
39/Az-Zumar-38: En als jij hun vraagt wie de hemelen en de aarde heeft geschapen, dan zullen zij zeker zeggen: "Allah." Zeg: "Zien jullie dan niet wat jullie buiten Allah aanroepen? Als Allah voor mij rampspoed wenst, zijn zij (de afgoden) het dan die de ramp van Hem kunnen wegnemen? Of als Hij Barmhartigheid wenst, zijn zij het dan die Zijn Bamhartigheid kunnen tegenhouden? Zeg: "Allah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-39
39/Az-Zumar-39: Zeg: "O mijn volk, werk op jullie manier, voorwaar, ik werk (op mijn manier). Spoedig zullen jullie het weten."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-40
39/Az-Zumar-40: Tot wie een bestraffing komt: die zal door hem vemederd worden, en een blijvende bestraffing zal op hem rusten.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-41
39/Az-Zumar-41: Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvandt; het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij benadeelt slechts zichzelf. En jij (O Moehammad) bent geen verantwoordelijke over hen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-42
39/Az-Zumar-42: Allah neemt de zielen weg bij hun sterven en bij degenen die niet stemen in hun slaap. Dan houdt Hij de zielen waarvoor Hij de dood leeft beslist achter, en stuurt Hij de overigen (terug) tot een vastgestelde tijd. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-43
39/Az-Zumar-43: Nemen zij buiten Allah voorsprekers? Zeg: "Ook al hebben zij geen enkele machten kunnen zij niet nadenken?"
Luister Koran: 39/Az-Zumar-44
39/Az-Zumar-44: Zeg: "Aan Allah behoort alle voorspraak. Aan Hem behoort de heeershappij van de hemelen en de aarde, en tot Hem zullen jullie terugkeren."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-45
39/Az-Zumar-45: En wanneer (de naam van) Allah als Enige God wordt genoemd, dan raken de harten van degenen die niet in het Hiernamaals geloven vervuld van ergernis. Maar wanneer degenen (de afgoden) naast Hem worden genoemd, dan zijn verheugen zij zich.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-46
39/Az-Zumar-46: Zeg: "O Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, U oordeelt over Uw dienaren over dat waarover zij van mening verschillen."'
Luister Koran: 39/Az-Zumar-47
39/Az-Zumar-47: En voorwaar, als aan degenen die onrecht pleegden alles zou toebehoren wat zich op de aarde bevindt, en nog eens zoveel erbij, dan zouden zij zich ermee vrij (willen) kopen van de slechtste bestraffing op de Dag der Opstanding. En er zullen voor hen (betraffingen) van Allah verschijnen, waar zij nooit rekening mee gehouden hebben.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-48
39/Az-Zumar-48: En er zullen voor hen slechte deden die zij hadden bedreven duidelijk worden en wat zij plachten te bespotten zal hen omsingelen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-49
39/Az-Zumar-49: En wanneer tegenspoed de mens treft, dan roept hij Ons aan; maar wanneer Wij hem een genieting van Ons schenken, dan zegt hij: "Dat is mij slechts wegens mijn kennis gegeven." Het is zelfs een beproeving, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-50
39/Az-Zumar-50: Waarlijk, dit zeiden degenen vóór hen, en wat zij plachten te verrichten baatte hun niet.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-51
39/Az-Zumar-51: Daarna werden zij getroffen door de slechte daden die zij hadden verricht. En degenen die onrecht pleegden onder hen (de afgedenaanbidders) zullen getroffen worden door de slechte daden die zij verrichtten en zij zullen niet kunnen vluchten.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-52
39/Az-Zumar-52: En weten zij niet dat Allah de voorzieningen verruimt voor wie Hij wil en dat Hij beperkt? Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat gelooft.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-53
39/Az-Zumar-53: Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vetgeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-54
39/Az-Zumar-54: En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-55
39/Az-Zumar-55: En volgt op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-56
39/Az-Zumar-56: Zodat er voor geen ziel aanleiding zal zijn om te zeggen: "O wat heb ik een spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) jegens Allah, hoewel ik tot de spotters behoorde."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-57
39/Az-Zumar-57: Of zij zou zeggen: "Als Allah mij had geleid, dan zou ik zeker tot de Moettaqôen hebben behoord!"|
Luister Koran: 39/Az-Zumar-58
39/Az-Zumar-58: Of zij zou zeggen, toen zij de bestraffing zeg: "Had ik (nog) een kans, dan zou ik tot de weldoeners behoren!"
Luister Koran: 39/Az-Zumar-59
39/Az-Zumar-59: Nee! Mijn Tekenen zijn reeds tot jou gekomen, maar jij loochende ze en jij was hoogmoedig en jij behoorde tot de ongelovigen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-60
39/Az-Zumar-60: En op de Dag der Opstanding zal jij degenen zien die over Allah hebben gelogen, hun gezichten zullen zwart zijn. Is de Hel geen verblijfplaats voor de hoogmoedigen?
Luister Koran: 39/Az-Zumar-61
39/Az-Zumar-61: En Allah zal degenen die (Hem) vreesden redden vanwege hun overwinning, het slechte zal hen niet treffen, en zij zullen niet bedroefd zijn.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-62
39/Az-Zumar-62: Allah is de Schepper van alle dingen. Hij is over alle dingen Toezichthouder.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-63
39/Az-Zumar-63: Aan Hem behoren de sleutels van de hemelen en de aarde. En degenen die de Verzen van Allah verwerpen: zij zijn degenen die verliezers zijn.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-64
39/Az-Zumar-64: Zeg (O Moehammad): "Bevelen jullie mij om anderen dan Allah te aanbidden, O jullie enwetenden?"
Luister Koran: 39/Az-Zumar-65
39/Az-Zumar-65: Terwijl reeds aan jou en aan degenen vóór jou is geopenbaard: "Als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zet jij zeker tot de verliezers behoren."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-66
39/Az-Zumar-66: Nee, aanbid daarom Allah en behoor tot de dankbaren.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-67
39/Az-Zumar-67: En zij achten Hem niet met de achting die Hem toekomt, terwijl Hij de gehele aarde in zijn greep heeft op de Dag van de Opstanding en de hemelen in Zijn Rechterhand opgerold zullen zijn. Heilig is Hij en Verheven boven wat zij toekennen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-68
39/Az-Zumar-68: En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop allen die in de hemelen en op de aarde zijn bezwijken, behalve (voor) wie Allah wil (dat deze blijft leven). En er zal nog een keer op de bazuin worden geblazenen dan zullen zij staan en wachten.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-69
39/Az-Zumar-69: En de aarde zal schijnen met het licht van haar geer en de boeken zullen naar voren gebracht worden en de Profeten en de getuigen zullen naar veren gebracht worden en er zal tussen hen in Waarheid beslist worden en hun zal geen onrecht aangedaan worden.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-70
39/Az-Zumar-70: En iedere ziel zal volledig vergolden worden voor wat zij heeft verricht En Hij weet het beste wat zij gedaan hebben.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-71
39/Az-Zumar-71: En degenen die ongelovig waren zullen in menigten naar de Hel gevoerd worden. Totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekornen, haar poorten geopend zullen worden en haar bewakers tot hen zullen zeggen: "Zijn er geen Boodschappers van jullie volk tot jullie gekomen, die jullie de Verzen van jullie Heer hebben voorgedragen en die jullie hebben gewaarschuwd voor deze Dag van jullie?" Zij zullen zeggen: "Welzeker, maar het woord van de bestraffing is bewaarheid voor de ongelovigen."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-72
39/Az-Zumar-72: Er wordt gezegd: "Gaat de poorten van de Hel binnen, daarin eeuwig levend. Dat is de slechtste plaats voor de hoogmoedigen.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-73
39/Az-Zumar-73: En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden. En haar bewakers tot hen zullen zeggen: "Salâmoen 'alaikoem. (Vrede zij met jullie) Jullie hebben goed gchandeld, treedt binnen, eeuwig levend."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-74
39/Az-Zumar-74: En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah Die Zijn belofte aan ons heeft vervuld en Die ons de aarde heeft doen erven. En wij verblijven in het Paradijs zoals wij willen." Het is de beste beloning voor de verrichters van het goede.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-75
39/Az-Zumar-75: En jij (O Moehammad) zal de Engelen zien rondgaan om de Troon, de Glorie van hun heer lofprijzend met de lofprijzing die Hem toekomt. En er zal in Waarheid tussen hen worden beslist en er zal gezegd worden: "Alle lof zij de Heer der Werelden."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: