Az-Zukhruf, Soera Pracht en Praal (Koran: Soera-43-Az-Zukhruf)

43/Az-Zukhruf-1: Ha-meem, 43/Az-Zukhruf-2: Waalkitabi almubeeni, 43/Az-Zukhruf-3: Inna jaAAalnahu qur-anan AAarabiyyan laAAallakum taAAqiloona
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Az-Zukhruf, Soera Pracht en Praal (Koran: Soera-43-Az-Zukhruf)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-1
43/Az-Zukhruf-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-2
43/Az-Zukhruf-2: Bij het duidelijke Boek. (de Koran)
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-3
43/Az-Zukhruf-3: Voorwaar, Wij hebben hem als een Arabische Koran gemaakt Hopelijk zullen jullie begrijpen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-4
43/Az-Zukhruf-4: En voorwaar, bij is bij Ons vastgelegd in de Moeder van de Schrift (Lauhoelmahfôezh), verheven en wijs.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-5
43/Az-Zukhruf-5: Zullen Wij dan de Vermaning van jullie weghouden, Ons afwendend, omdat jullie een buitensporig volk zijn?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-6
43/Az-Zukhruf-6: En hoeveel Profeten hebben Wij niet gezonden naar de vroegeren?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-7
43/Az-Zukhruf-7: En er kwam geen Profeet tot hen, of zij dreven de spot met hem.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-8
43/Az-Zukhruf-8: En Wij hebben (volken) vernietigd die machtiger waren dan zij. En de voorbeelden van de vroegeren zijn (hen) voorafgegaan.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-9
43/Az-Zukhruf-9: En als jij hen vraagt wie de hemelen en de aarde heeft geschapen, dan zullen zij zeker zeggen: "De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-10
43/Az-Zukhruf-10: Degene Die de aarde tot een uitspreide plaats heeft gemaakt en Die daarin voor jullie wegen heeft gemaakt. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-11
43/Az-Zukhruf-11: En Degene Die uit de hemel water heeft doen neerdalen, volgens een bepaalde maat. Dan doen Wij daarmee dode aarde leven. Op die manier zullen jullie opgewekt worden.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-12
43/Az-Zukhruf-12: En Degene Die alle soorten heeft geschapen en Die voor jullie schepen en vee heeft gemaakt, waarop jullie kunnen rijden.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-13
43/Az-Zukhruf-13: Opdat jullie stevig op hun ruggen zullen zitten en dan de gunst van jullie Heer gedenken. Wanneer jullie op hen zitten, zeggen jullie: "Soebhânalladzi sachchara lanâ hâdzâ wâ mâ koennâ lahoe moeqrimîn, " (Heilig is Degene Die dit voor ons dienstbaar heeft gemaakt, en wij hebben er geen macht over)
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-14
43/Az-Zukhruf-14: "Wa innâ ilâ rabbinâ lamoenqalibôen." (En voorwaar, tot onze Heer zullen wij zeker terugkeren.)
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-15
43/Az-Zukhruf-15: En zij stelden naast Hem dienaren van Hem aan als een deel van Hem. Voorwaar, de mens is zeker een duidelijke zeer ondankbare.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-16
43/Az-Zukhruf-16: Of heeft Hij zich van wat Hij geschapen heeft dochters genomen en voor jullie zonen verkozen?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-17
43/Az-Zukhruf-17: En wanneer een van hen het verheugende bericht wordt gegeven over wat zij de Erbarmer toeschrijven (een dochter), dan betrekt zijn gezicht en is hij verbitterd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-18
43/Az-Zukhruf-18: En is hij die temidden van sieraden is grootgebracht en die in het debat geen duidelijk argument kain aanvoeren (een kind van Allah)?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-19
43/Az-Zukhruf-19: En zij maken de Engelen, degenen die dienaren van de Erbarmer zijn, tot vrouwen. Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend en zij zullen worden ondervraagd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-20
43/Az-Zukhruf-20: En zij zeiden: "Als de Erbarmer het had gewild, dan zouden wij hen niet hebben aanbeden. Zij hebben daarover geen kennis, zij liegen slechts.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-21
43/Az-Zukhruf-21: Of hebben Wij hun vóór hem (de Koran) een Boek gegeven, dat zij daarna vasthielden?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-22
43/Az-Zukhruf-22: Zij zeiden zelfs: "Voorwaar, Wij troffen onze voorvaderen aan in een godsdienst. En voorwaar, wij volgen hun geloof."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-23
43/Az-Zukhruf-23: En zo zonden Wij vóór jou geen waarschuwer naar een stad, of de bewoners ervan, die in weelde leefden, zeiden: "Voorwaar, wij troffen onze voorvaderen aan in een godsdienst. En voorwaar, Wij volgen hun godsdienst."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-24
43/Az-Zukhruf-24: Hij (de Boodschapper) zei: "Ook als ik jullie een rechtere Leiding heb gebracht do wat jullie bij jullie voorvaderen hebben aangetroffen?" Zij zeiden: "Voorwaar, wij verwerpen dat waar jullie mee gezondest zijn."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-25
43/Az-Zukhruf-25: Toen vergolden Wij hun, en zie wat het einde was van de leugenaars.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-26
43/Az-Zukhruf-26: En (gedenkt) toen Ibrâhîm tot zijn vader en zijn volk zei: "Voorwaar, Ik ben niet verantwoordelijk voor wat jullie aanbidden.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-27
43/Az-Zukhruf-27: Behalve (voor mijn aanbidding van) Degene Die mij heeft geschapen: voorwaar, Hij zal mij leiden."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-28
43/Az-Zukhruf-28: En hij maakte het (getuigen van de eenheid van Allah) tot een blijvend woord onder zijn nakomelingen. Hopelijk zullen zij terugkeren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-29
43/Az-Zukhruf-29: Ik gaf zelfs genietingen aan hen en aan hun vaderen, totdat de Waarheid en een verduidelijkende Boodschapper tot hen kwamen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-30
43/Az-Zukhruf-30: Maar toen de Waarheid tot hen kwam, zeiden zei: "Dit is tovenarij: en voorwaar, wij geloven er niet in."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-31
43/Az-Zukhruf-31: En zij zeiden: "Was deze Koran maar neergezonden aan en vooraanstaande man in (ieder van) de twee steden!"
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-32
43/Az-Zukhruf-32: Zijn zij het, die de Barmhartigheid van jouw Heer uitdelen? Wij zijn het, die hun levensonderhoud uitdelen in het wereldse leven. En Wij verhieven sommigen van het in rang boven sommige anderen, opdat de ene groep de andere groep tot een bron van bespotting zal maken. En de Barmhartigheid van jouw Heer is beter dan wat zij verzamelen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-33
43/Az-Zukhruf-33: En als de mensheid dan niet tot één (ongelovige) godsdienst zou worden, dan hadden Wij voor degenen die niet in de Erbarmer geloven, de daken van hun huizen van zilver gemaakt, en ook de trappen waarlangs zij omhoog gaan.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-34
43/Az-Zukhruf-34: En voor hun huizen (zilveren) deuren en rustbanken waarop zij zich neervleien.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-35
43/Az-Zukhruf-35: En (gouden) versieringen. En dat alles is slechts een vergankelijke genieting van het aardse leven, mar het Hiernamaals is bij jouw Heer voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-36
43/Az-Zukhruf-36: Ein wie nalating is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen Wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-37
43/Az-Zukhruf-37: En voorwaar, zij zullen hen zeker afhouden van de Weg en zij denken dat zij rechtgeleid zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-38
43/Az-Zukhruf-38: Totdat, wanneer hij tot Ons komt, hij (tot zijn metgezel) zegt: "O wee, was de afstand tussen mij en jou maar als die tussen de zonsopgang en de zonsondergang, (jij bent) de slechtste metgezel."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-39
43/Az-Zukhruf-39: Maar het zal jullie op die Dag niet baten, wanneer jullie onrecht pleegden, dat jullie in de bestraffing bijelkaar zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-40
43/Az-Zukhruf-40: Kan jij dan de dove doen horen, of de blinde (van hart) leiden, of hij die in duidelijke dwaling verkeert?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-41
43/Az-Zukhruf-41: Als Wij jou dan wegnemen (vóórdat Wij hen bestraffen), dan zullen Wij hen zeker bestraffen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-42
43/Az-Zukhruf-42: Of Wij laten jou zien, wat Wij hun hebben aangezegd: voorwaar, Wij zijn Machthebbers over hen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-43
43/Az-Zukhruf-43: Houd je daarom vast aan wat aan jou is geopenbaard. Voorwaar, jij bevindt je op het rechte Pad.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-44
43/Az-Zukhruf-44: En voorwaar, hij (de Koran) is een eer voor jou en jouw volk. En zij zullen worden ondervraagd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-45
43/Az-Zukhruf-45: En vraag aan wie Wij vóór jou hebben gezonden van Onze Boodschappers: "Hebben Wij naast de Erbarmer goden gemada om te aanbidden?"
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-46
43/Az-Zukhruf-46: En voorzeker, Wij hebben Môesa met Onze Tekenen naar Fir'aun en zijn vooraanstaanden gezonden, en hij zei toen: "Voorwaar, ik ben een Boodschapper van de Heer der Werelden."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-47
43/Az-Zukhruf-47: Toen hij tot hen met Om Tekenen kwam, toen lachten zij erom.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-48
43/Az-Zukhruf-48: En Wij lieten hun geen Teken zien, of het ene was nog erger dan het andere. En Wij grepen ben met de bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-49
43/Az-Zukhruf-49: En zij zeiden: "O tovenaar, roep voor ons jouw Heer aan op grond van wat Hij jou beloofd heeft. Voorwaar, wij zullen zeker rechtgeleidenen worden."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-50
43/Az-Zukhruf-50: Toen Wij dan de bestraffing van hen hadden weggenomen, braken zij hun belofte.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-51
43/Az-Zukhruf-51: En Fir'aun riep tot zijn volk, hij zei: "O mijn volk, is het koninkrijk van Mishr (Egypte) niet van mij? En deze rivieren, stromen die niet onder mij? Zien jullie dat niet in?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-52
43/Az-Zukhruf-52: Ik ben zelfs beter dan die veractelijke en hij kan bijna niet duidelijk spreken.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-53
43/Az-Zukhruf-53: Waren er maar gouden sieraden om hem gehangen of Engelen met hem meegekomen die hem vergezelden."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-54
43/Az-Zukhruf-54: Hij (Fir'aun) misleidde zijn volk, zodat zij hem volgden. Voorwaar, zij waren een zwaar zondig volk.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-55
43/Az-Zukhruf-55: Toen zij Onze woede hadden opgewekt bestraften Wij hen en verdronken Wij hen allen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-56
43/Az-Zukhruf-56: Toen maakten Wij hen tot een voorbeeld en een lering voor de lateren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-57
43/Az-Zukhruf-57: En toen de zoon van Maryam als een voorbeeld werd genomen, schreeuwde jouw volk (O Moehammad) daarover.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-58
43/Az-Zukhruf-58: En zij zeiden: "Zijn onze goden beter, of hij ('Îsa)?" En zij gaven dit voorbeeld slechts om te redetwisten. Zij zijn zelfs een volk van redetwisters.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-59
43/Az-Zukhruf-59: Hij is slechts een dienaar aan wie Wij genietingen hebben geschonken. En Wij maakten hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-60
43/Az-Zukhruf-60: En als Wij zouden willen, dan zouden Wij zeker op aarde Engelen maken die jullie opvolgen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-61
43/Az-Zukhruf-61: En voorwaar, het (terugkeren van 'Îsa op de aarde) is een Teken (van het naderen) van het Uur. Twijfelt er daarom niet aan en volgt Mij. Dit is het rechte Pad.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-62
43/Az-Zukhruf-62: En laat de Satan jullie niet affhouden: voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-63
43/Az-Zukhruf-63: En toen 'Îsa met de duidelijk bewijzen kwam, zei hij: "Ik heb jullie waarlijk de wijsheid gebracht zodat ik jullie een aantal zaken, waarover jullie van mening verschillen, verduidelijk. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-64
43/Az-Zukhruf-64: Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, aanbidt Hem daarom. Dit is het rechte Pad."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-65
43/Az-Zukhruf-65: De groeperingen werden het toen met elkaar oneens. Wee degenen die niet geloven in de bestraffing van een pijnlijke Dag.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-66
43/Az-Zukhruf-66: Zij wachten slechts op het Uur, dat plotseling tot hen zal komen, terwijl zij niet beseffen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-67
43/Az-Zukhruf-67: De boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de Moettaqôen.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-68
43/Az-Zukhruf-68: O Mijn dienaren, op die Dag zal er geen vrees voor jullie zijn en jullie zullen niet treuren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-69
43/Az-Zukhruf-69: (Zij zijn) degenen die in Onze Tekenen geloofden en die zich (aan Ons) overgaven.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-70
43/Az-Zukhruf-70: (Er wordt gezegd:) "Treedt het Pandijs binnen, jullie en jullie echtgenotes, in blijdschap."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-71
43/Az-Zukhruf-71: Er zal tussen hen worden rondgegaan met schalen van goud en bekers. Daarin is wat de zielen verlangen, en de verrukking van de ogen. En jullie zullen er eeuwig levenden zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-72
43/Az-Zukhruf-72: En dat is het Paradijs dat jullie hebben geërfd wegens wat jullie hebben verricht
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-73
43/Az-Zukhruf-73: Daarin zijn voor jullie vele vruchten waarvan jullie eten.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-74
43/Az-Zukhruf-74: Voorwaar, de misdadigers zullen eeuwig in de bestraffing van de Hel verkeren.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-75
43/Az-Zukhruf-75: De bestraffing zal voor hen niet verlkht worden, terwijl zij daarin wanhopigen zijn.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-76
43/Az-Zukhruf-76: Wij hebben hun geen onrecht aangedaan, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-77
43/Az-Zukhruf-77: Zij roepen: "O Mâlik (bewaker van de Hel), laat jouw Heer een eind aan ons maken." Hij zegt: "Voorwaar, jullie blijven hier."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-78
43/Az-Zukhruf-78: Voorzeker, Wij hebben jullie de Waarheid gebracht, maar de meesten van jullie haten de Waarheid.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-79
43/Az-Zukhruf-79: Zij hebben zelfs een plan beraamd, daarom hebben Wij een plan beraamd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-80
43/Az-Zukhruf-80: Of denken zij, dat Wij hun geheimen en hun gefluister niet horen? Welzeker! Onze gezanten (Engelen) zijn bij hen, zij schrijven.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-81
43/Az-Zukhruf-81: Zeg (O Moehammad): "Als de Erbarmer een zoon zou hebben, dan zou ik de eerste zijn om hem te dienen."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-82
43/Az-Zukhruf-82: Heilig is de Heer van de hemelen en de aarde, de Heer van de Troon, boven wat zij (Hem) toeschrijven.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-83
43/Az-Zukhruf-83: Laat hen in hun dwaling blijven en spelen totdat zij hun Dag ontmoeten die hun is aangezegd.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-84
43/Az-Zukhruf-84: En Hij is Degene Die de God in de hemel is en de God op de aarde is. En Hij is de Alwijze, de Alwetende.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-85
43/Az-Zukhruf-85: En gezegend is Degene aan Wie de heerschappij van de hemelen en de aarde behoort en wat er tussen is. En bij Hem is de kennis over het Uur en tot Hem zullen jullie terugkeerd worden.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-86
43/Az-Zukhruf-86: En degenen die zij naast Hem aanroepen beschikken niet over de mogelijkheid tot voorspraak, behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-87
43/Az-Zukhruf-87: En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft, dan zullen zij zeker zeggen: "Allah." Waarom worden zij dan belogen?
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-88
43/Az-Zukhruf-88: En (Allah kent) zijn (Moehammad's) woorden: "O mijn Heer, voorwaar, zij zijn een volk dat niet gelooft."
Luister Koran: 43/Az-Zukhruf-89
43/Az-Zukhruf-89: Verdraag hen maar, en zeg: "Vaarwel!" Zij zullen het weten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: