As-Saffat, Soera De Zich Opstellenden (Koran: Soera-37-As-Saffat)

37/As-Saffat-1: Waalssaffati saffan, 37/As-Saffat-2: Faalzzajirati zajran, 37/As-Saffat-3: Faalttaliyati thikran
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

As-Saffat, Soera De Zich Opstellenden (Koran: Soera-37-As-Saffat)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 37/As-Saffat-1
37/As-Saffat-1: Bij hen die in rijen staan (de Engelen).
Luister Koran: 37/As-Saffat-2
37/As-Saffat-2: Die de wolken voortdrijven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-3
37/As-Saffat-3: Die de Vermaning (de Koran) voordragen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-4
37/As-Saffat-4: Voorwaar, jullie God is zeker Eén.
Luister Koran: 37/As-Saffat-5
37/As-Saffat-5: De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen is en de Heer van de plaatsen van zonsopgang.
Luister Koran: 37/As-Saffat-6
37/As-Saffat-6: Voorwaar, Wij hebben de nabije hemel gesierd met een veniering: de sterren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-7
37/As-Saffat-7: En als bescherming tegen alle opstandige Satans.
Luister Koran: 37/As-Saffat-8
37/As-Saffat-8: Zij kunnen niet luisteren bij de hoogste groep (de Engelen). Er wordt naar hen geworpen vanuit alle kanten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-9
37/As-Saffat-9: Ter verjaging. En voor hen is er een ononderbroken bestraffing.
Luister Koran: 37/As-Saffat-10
37/As-Saffat-10: Behalve wie afluisterend luistert: een gloeiende vlam achtervolgt hem.
Luister Koran: 37/As-Saffat-11
37/As-Saffat-11: Vraag hen: "Zijn zij (de mensen) moeilijker om te scheppen of dat (hemel en aarde en wat er tussen is) wat wij hebben geschapen?" Voorwaar, Wij hebben hen van kleverige klei geschapen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-12
37/As-Saffat-12: Jij verbaastje zelfs omdat zij (de door jou gebracht boodschap) bespotten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-13
37/As-Saffat-13: En wanneer zij vermaand worden, dan nemen zij de Vemaning niet tot zich.
Luister Koran: 37/As-Saffat-14
37/As-Saffat-14: En wanneer zij een Teken (een goddelijk wonder) zien, dan bespotten zij.
Luister Koran: 37/As-Saffat-15
37/As-Saffat-15: En zij zeggen: "Dit is niets dan duidelijke tovenarij."
Luister Koran: 37/As-Saffat-16
37/As-Saffat-16: Als wij al dood zijn en tot aarde en beenderen zijn geworden; zullen wij dan zeker opgewekt worden?
Luister Koran: 37/As-Saffat-17
37/As-Saffat-17: En ook onze voorvaderen?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-18
37/As-Saffat-18: Zeg: "Ja, en jullie zullen vemederd zijn."
Luister Koran: 37/As-Saffat-19
37/As-Saffat-19: Het is dan slechts één bliksemslag, waarna zij om zich heen kijken.
Luister Koran: 37/As-Saffat-20
37/As-Saffat-20: En zij zullen zeggen: "Wee ons, dit is de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 37/As-Saffat-21
37/As-Saffat-21: Dit is de Dag van de beslissing, die jullie plachten te loochenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-22
37/As-Saffat-22: (Tot de Engelen wordt gezegd:) "Verzamelt degenen die onrecht pleegden en hun gelijken en wat zij plachten te aanbidden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-23
37/As-Saffat-23: Naast Allah. Leidt ben dan naar de weg naar Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 37/As-Saffat-24
37/As-Saffat-24: En houdt hen vast: voorwaar, zij zullen ondervraagd worden."
Luister Koran: 37/As-Saffat-25
37/As-Saffat-25: (Er zal aan hen gevraagd worden:) "Wat is er met jullie, waarom helpen jullie elkaar niet?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-26
37/As-Saffat-26: Op die Dag zullen zij zich zelfs overgeven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-27
37/As-Saffat-27: En zij zullen zich tot elkaar wenden en elkaar ondervragen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-28
37/As-Saffat-28: Zij (de volgelingen) zullen zeggen: "Voorwaar, jullie zijn van de rechterkant tot ons gekomen."
Luister Koran: 37/As-Saffat-29
37/As-Saffat-29: Zij (de leiders) zullen antwoorden: "Jullie was waren zelfs geen gelovigen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-30
37/As-Saffat-30: Ea wij hadden geen macht over jullie. Jullie waren zelfs een overtredend volk.
Luister Koran: 37/As-Saffat-31
37/As-Saffat-31: Het Woord (van bestraffing) tot ons van Onze Heer zal daarom bewaarheid worden. Voorwaar, wij zullen het zeker proeven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-32
37/As-Saffat-32: Wij misleidden jullie toen: voorwaar, wij waren misleiders."
Luister Koran: 37/As-Saffat-33
37/As-Saffat-33: Voorwaar, zij zullen dan op die Dag in de bestraffing bijelkaar zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-34
37/As-Saffat-34: Voorwaar, zo behandelen Wij de misdadigers.
Luister Koran: 37/As-Saffat-35
37/As-Saffat-35: Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: "Er is geen god dan Allah," toen waren zij hoogmoedig.
Luister Koran: 37/As-Saffat-36
37/As-Saffat-36: En zij zeggen: "Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-37
37/As-Saffat-37: Nee! Hij (Moehammad) is met de Waarheid gekomen en hij heeft de Gezondenen (de Profeten vóór hem) bevestigd.
Luister Koran: 37/As-Saffat-38
37/As-Saffat-38: Voorwaar, jullie proeven zeker de pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 37/As-Saffat-39
37/As-Saffat-39: En jullie worden slechts vergolden voor wat jullie hebben gedaan.
Luister Koran: 37/As-Saffat-40
37/As-Saffat-40: Behalve de dienaren van Allah die zuiver in hun aanbidding zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-41
37/As-Saffat-41: Zij zijn degenen voor wie er een bekende voorziening is (het Paradijs).
Luister Koran: 37/As-Saffat-42
37/As-Saffat-42: Vruchten. En zij zijn de geëerden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-43
37/As-Saffat-43: In Tuinen van Gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 37/As-Saffat-44
37/As-Saffat-44: Op rustbanken tegenover elkaar.
Luister Koran: 37/As-Saffat-45
37/As-Saffat-45: Onder hen wordt rondgegaan met een beker met Ma'in (van de bron van het Paradij).
Luister Koran: 37/As-Saffat-46
37/As-Saffat-46: Helder wit, smakelijk voor de drinkers.
Luister Koran: 37/As-Saffat-47
37/As-Saffat-47: Deze (drank) kent geen beneveling en zij worden er niet dronken van.
Luister Koran: 37/As-Saffat-48
37/As-Saffat-48: En bij hen zijn schonen met ingetogen blikken, met mooie ogen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-49
37/As-Saffat-49: Als waren zij welbewaarde eieren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-50
37/As-Saffat-50: Zij wenden zich dan tot elkaar en stellen elkaar vragen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-51
37/As-Saffat-51: Een spreker onder hen zal zeggen: "Voorwaar, ik had een vriend.
Luister Koran: 37/As-Saffat-52
37/As-Saffat-52: Hij zei (vroeger tegen mij): "Voorwaar, behoor jij tot hen die (de Opstanding) bevestigen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-53
37/As-Saffat-53: Als wij dan al dood zijn, en tot aarde en beenderen zijn geworden, zullen wij dan zeker worden beoordeld?"'
Luister Koran: 37/As-Saffat-54
37/As-Saffat-54: Hij zei (tegen de anderen in hct Paradijs): "Hebben jullie (dit) gezien?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-55
37/As-Saffat-55: Toen keek hij en zag hem in het midden van Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 37/As-Saffat-56
37/As-Saffat-56: Hij zei: "Bij Allah, jij hebt mij bijna in het ongeluk gestort.
Luister Koran: 37/As-Saffat-57
37/As-Saffat-57: En als er niet de genade van mijn Heer geweest was, dan zou ik zeker tot de voorgeleiden (voor de Hel) behoren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-58
37/As-Saffat-58: Zullen wij dan niet sterven?
Luister Koran: 37/As-Saffat-59
37/As-Saffat-59: Naut ons eerste sterven? En zullen wij niet worden bestraft?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-60
37/As-Saffat-60: Voorwaar, dat is zeker de geweldige overwinning.
Luister Koran: 37/As-Saffat-61
37/As-Saffat-61: Voor zoiets, laten de werkenden daarvoor werken.
Luister Koran: 37/As-Saffat-62
37/As-Saffat-62: Is die ontvangst beter, of de Zaqqôem-boom (in de Hel)?
Luister Koran: 37/As-Saffat-63
37/As-Saffat-63: Voorwaar, Wij hebben hem tot een beproeving voor de onrechtvaardigen gemaakt.
Luister Koran: 37/As-Saffat-64
37/As-Saffat-64: Voorwaar, het is een boom die voortkomt uit de bodem van Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 37/As-Saffat-65
37/As-Saffat-65: De kolven ervan zijn als satanskoppen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-66
37/As-Saffat-66: Voorwaar, dan zullen zij er van eten zodat zij er de buiken mee vullen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-67
37/As-Saffat-67: Daarna is er voor hen een drank, gemengd met kokend water.
Luister Koran: 37/As-Saffat-68
37/As-Saffat-68: Tenslotte is hun terugkeer zeker naar Djahîm.
Luister Koran: 37/As-Saffat-69
37/As-Saffat-69: Voorwaar, zij troffen hun vaderen in dwaling verkerend aan.
Luister Koran: 37/As-Saffat-70
37/As-Saffat-70: Toen volgden zij hen haastig in hun voetsporen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-71
37/As-Saffat-71: En voorzeker dwaalden vóór hen de meesten van de vroegeren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-72
37/As-Saffat-72: En voorzeker hebben Wij uit hun midden waarschuwers gezonden,
Luister Koran: 37/As-Saffat-73
37/As-Saffat-73: Zie dan (O Moehammad) hoe het einde was van de gewaamshuwden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-74
37/As-Saffat-74: Behalve (het einde van) de dienaren van Allah die, zuiver in hun aanbidding zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-75
37/As-Saffat-75: En voorzeker, Nôeh riep Ons aan, en Wij zijn zeker de beste verhorenden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-76
37/As-Saffat-76: En Wij redden hem en zijn volgelingen van de geweldige ramp.
Luister Koran: 37/As-Saffat-77
37/As-Saffat-77: En Wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-78
37/As-Saffat-78: En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-79
37/As-Saffat-79: Vrede zij met Nôeh in de werelden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-80
37/As-Saffat-80: Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 37/As-Saffat-81
37/As-Saffat-81: Voorwaar, hij behoort tot Onze gelovip dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-82
37/As-Saffat-82: Wij verdonken toen de anderen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-83
37/As-Saffat-83: En voorwaar, tot zijn groep behoorde zeker Ibrâhîm.
Luister Koran: 37/As-Saffat-84
37/As-Saffat-84: (Gedenk) toen hij tot zijn Heer kwam met een zuiver hart.
Luister Koran: 37/As-Saffat-85
37/As-Saffat-85: Toen hij tot zijn vader en zijn volk zei: "Wat aanbidden jullie?
Luister Koran: 37/As-Saffat-86
37/As-Saffat-86: Wensen jullie als een verzinsel goden naast Allah?
Luister Koran: 37/As-Saffat-87
37/As-Saffat-87: Wat stellen jullie je voor over de Heer der Werelden?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-88
37/As-Saffat-88: Hij keek toen een ogenblik naar de sterren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-89
37/As-Saffat-89: Hij zei toen: "Voorwaar, ik ben ziek."
Luister Koran: 37/As-Saffat-90
37/As-Saffat-90: Toen wendden zij zich af, hem de rug toekerend.
Luister Koran: 37/As-Saffat-91
37/As-Saffat-91: Toen ging hij heimelijk naar hun goden en zei: "Eten jullie (dit voedsel) niet?
Luister Koran: 37/As-Saffat-92
37/As-Saffat-92: Wat is er met jullie dat jullie niet spreken?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-93
37/As-Saffat-93: Toen liep hij op hen toe en sloeg (hen) met de rechterhand.
Luister Koran: 37/As-Saffat-94
37/As-Saffat-94: Daarop liepen zij (de veelgodenaanbidders) snel naar hem toe.
Luister Koran: 37/As-Saffat-95
37/As-Saffat-95: Hij zei: "Aanbidden jullie wat jullie hebben uitgehouwen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-96
37/As-Saffat-96: Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken."
Luister Koran: 37/As-Saffat-97
37/As-Saffat-97: Zij zeiden: "Bouwt voor hem een bouwwerk (brandstapel) en werpt hem in liet laaiende vuur."
Luister Koran: 37/As-Saffat-98
37/As-Saffat-98: Toen zij een list tegen hem wensten te beramen maakten Wij hen tot de allerlaagsten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-99
37/As-Saffat-99: En hij zei (toen hun pogingen mislukt waren): "Ik wend mij tot mijn Heer, Hij zal mij leiden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-100
37/As-Saffat-100: Mijn Heer, schenk mij (een zoon) van de rechtschapenen."
Luister Koran: 37/As-Saffat-101
37/As-Saffat-101: Toen verkondigden Wij hem de verheugende tijding van een zachtmoedige jongen (Ismâ'îl).
Luister Koran: 37/As-Saffat-102
37/As-Saffat-102: Toen hij de leeftijd had bereikt waarop hij hem (Ibrâhîm) kon helpen, zei hij: "O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren, zeg mij hoe jij daarover denkt," Hij zei: "O mijn vader, doe wat u is bevolen, U zult vinden dat ik, als Allah het wil, tot de geduldigen behoor."
Luister Koran: 37/As-Saffat-103
37/As-Saffat-103: Toen zij zich (aan Allah) hadden overgegeven en hij hem op zijn slaap had gelegd (om te offeren).
Luister Koran: 37/As-Saffat-104
37/As-Saffat-104: Toen riepen Wij tot hem: "O Ibrâhîm!
Luister Koran: 37/As-Saffat-105
37/As-Saffat-105: Waarlijk, jij hebt de droom in waarheid vervuld. Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners."
Luister Koran: 37/As-Saffat-106
37/As-Saffat-106: Voorwaar, dat is zeker de duidelijke beproeving.
Luister Koran: 37/As-Saffat-107
37/As-Saffat-107: En Wij gaven hem ter vervanging een groot offerdier.
Luister Koran: 37/As-Saffat-108
37/As-Saffat-108: En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-109
37/As-Saffat-109: Vrede zij met Ibrâhîm.
Luister Koran: 37/As-Saffat-110
37/As-Saffat-110: Zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 37/As-Saffat-111
37/As-Saffat-111: Voorwaar, hij behoort tot Onze gelovige dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-112
37/As-Saffat-112: En Wij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) Ishâq, als een Profeet van de rechtschapenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-113
37/As-Saffat-113: En Wij zegenden hem en Ishâq. En onder kun nakomelingen zijn er die weldoener zijn en (ook) die duidelijk onrechtvaardig voor zichzelf zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-114
37/As-Saffat-114: En voorzeker, Wij hebben Môesa en Hârôen begenadigd.
Luister Koran: 37/As-Saffat-115
37/As-Saffat-115: En Wij hebben hen beiden en hun volk gered van de geweldige ramp.
Luister Koran: 37/As-Saffat-116
37/As-Saffat-116: En Wij hielpen hen, waarop zij de overwinnaars werden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-117
37/As-Saffat-117: En Wij gaven hun de verduidelijkende Schrift (de Taurât).
Luister Koran: 37/As-Saffat-118
37/As-Saffat-118: En Wij hebben Hen op het rechte Pad geleid.
Luister Koran: 37/As-Saffat-119
37/As-Saffat-119: En Wij maakten voor hen (hun goede naam) blijvend onder de lateren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-120
37/As-Saffat-120: Vrede zij met Môcsa en Harôen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-121
37/As-Saffat-121: Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 37/As-Saffat-122
37/As-Saffat-122: Voorwaar, zij behoren tot Onze gelovige dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-123
37/As-Saffat-123: En voorwaar. Ilyâs behoort zeker tot de Gezondenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-124
37/As-Saffat-124: (Gedenkt) toen hij tot zijn volk zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 37/As-Saffat-125
37/As-Saffat-125: Aanbidden jullie Ba'l (een afgod) en verlaten jullie de Beste der Scheppers?
Luister Koran: 37/As-Saffat-126
37/As-Saffat-126: Allah is jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen."
Luister Koran: 37/As-Saffat-127
37/As-Saffat-127: Toen loochenden zij hem, daarom worden zij zeker voorgeleiden (voor de bestraffing).
Luister Koran: 37/As-Saffat-128
37/As-Saffat-128: Behalve de dienaren van Allah die zuiver in hun aanbidding zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-129
37/As-Saffat-129: En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-130
37/As-Saffat-130: Vrede zij met Ilyâs.
Luister Koran: 37/As-Saffat-131
37/As-Saffat-131: Voorwaar, zo belonen wij de weldoeners.
Luister Koran: 37/As-Saffat-132
37/As-Saffat-132: Voorwaar, hij behoort tot Onze gelovige dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-133
37/As-Saffat-133: En voorwaar, Lôeth behoort zeker tot de gezondenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-134
37/As-Saffat-134: (Gedenk) toen Wij hem en zijn volgelingen allen hebben gered.
Luister Koran: 37/As-Saffat-135
37/As-Saffat-135: Behalve een vrouw (zijn echtgenote) die tot de achterblijvers behoorde.
Luister Koran: 37/As-Saffat-136
37/As-Saffat-136: Vervolgens vernietigden Wij de overigen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-137
37/As-Saffat-137: En voorwaar, jullie gaan in de ochtend aan hen (de ruïnes van hun steden) voorbij.
Luister Koran: 37/As-Saffat-138
37/As-Saffat-138: En ook in de nacht, denken jullie dan niet na?
Luister Koran: 37/As-Saffat-139
37/As-Saffat-139: En voorwaar, Yôenoes behoort zeker tot de gezondenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-140
37/As-Saffat-140: (Gedenkt) toen hij wegliep naar het volgeladen schip.
Luister Koran: 37/As-Saffat-141
37/As-Saffat-141: Toen lootte hij (om een plaats erop) en bij behoorde daarop tot de verliezers.
Luister Koran: 37/As-Saffat-142
37/As-Saffat-142: Toen slokte de vis hem op en hij verweet zichzelf.
Luister Koran: 37/As-Saffat-143
37/As-Saffat-143: En als hij niet tot degenen die de Glorie van Allah prezen behoord had.
Luister Koran: 37/As-Saffat-144
37/As-Saffat-144: Zou hij zeker in zijn buik zijn gebleven, tot de Dag waarop zij worden opgewekt.
Luister Koran: 37/As-Saffat-145
37/As-Saffat-145: Toen wierpen Wij hem eruit, op een kale vlakte, en hij was ziek.
Luister Koran: 37/As-Saffat-146
37/As-Saffat-146: En Wij deden over hem een boom groeien met veel bladeren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-147
37/As-Saffat-147: En Wij zonden hem naar een honderdduizendtal (volgelingen) of meer.
Luister Koran: 37/As-Saffat-148
37/As-Saffat-148: Daarop geloofden zij en Wij schonken hun genietingen, voor een bepaalde tijd.
Luister Koran: 37/As-Saffat-149
37/As-Saffat-149: Vraag hen (de ongelovigen), of voor jouw Heer de dochters zijn en voor hen de zonen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-150
37/As-Saffat-150: Hebben Wij de Engelen als vrouwen geschapen en waren zij getuigen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-151
37/As-Saffat-151: Weet dat zij wegens hun verzonnen leugens zeker zullen zeggen:
Luister Koran: 37/As-Saffat-152
37/As-Saffat-152: "Allah heeft kinderen verwekt." Voorwaar, zij zijn zeker leugenaars.
Luister Koran: 37/As-Saffat-153
37/As-Saffat-153: Heeft Hij dochters verkozen boven zonen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-154
37/As-Saffat-154: Wat is er met jullie? Hoe beoordelen jullie?
Luister Koran: 37/As-Saffat-155
37/As-Saffat-155: Laten jullie je dan in iet vermanen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-156
37/As-Saffat-156: Of beschikken jullie over een duidelijk bewijs?
Luister Koran: 37/As-Saffat-157
37/As-Saffat-157: Brengt dan jullie boek, als jullie waarachtigen zijn!
Luister Koran: 37/As-Saffat-158
37/As-Saffat-158: En zij verzinnen verwantschap tussen Hem en de Djinn's. En voorzeker, de Djinn's weten dat zij de voorgeleiden zullen zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-159
37/As-Saffat-159: Heilig is Allah boven wat zij toeschrijven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-160
37/As-Saffat-160: Behalve de dienaren van Allah die Hem zuiver aanbidden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-161
37/As-Saffat-161: Voorwaar jullie en wat jullie aanbidden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-162
37/As-Saffat-162: Jullie kunnen niemand tegen (het plan van) Hem te doen dwalen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-163
37/As-Saffat-163: Behalve degene die Djahîm (de Hel) binnengaat.
Luister Koran: 37/As-Saffat-164
37/As-Saffat-164: (De Engelen zeggen:) "En er is niemand van ons, of er is voor hem een bekende plaats.
Luister Koran: 37/As-Saffat-165
37/As-Saffat-165: En voorwaar, wij zijn degenen die in rijen staan.
Luister Koran: 37/As-Saffat-166
37/As-Saffat-166: En voorwaar, wij zijn zeker degenen die de Glorie van Allah prijzen."
Luister Koran: 37/As-Saffat-167
37/As-Saffat-167: En zij (de ongelovigen) zullen zeker zeggen:
Luister Koran: 37/As-Saffat-168
37/As-Saffat-168: "Als wij over een Vermaning van de vruegeren hadden beschikt,
Luister Koran: 37/As-Saffat-169
37/As-Saffat-169: Dan zouden wij zeker tot de dienaren van Allah die Hem zuiver aanbidden hebben behoord."
Luister Koran: 37/As-Saffat-170
37/As-Saffat-170: Maar zij verwierpen hem (de Koran), daarom zullen zij het weten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-171
37/As-Saffat-171: En voorzeker, Ons Woord is voorafgegaan aan Onze gezonden dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-172
37/As-Saffat-172: Voorwaar, zij zijn het die zeker geholpen zullen worden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-173
37/As-Saffat-173: Voorwaar, zij zijn Onze legers die zeker de overwinnaars zullen zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-174
37/As-Saffat-174: Wend je (O Moehammad) dan voor een bepaalde tijd van hen (de gelovigen) af.
Luister Koran: 37/As-Saffat-175
37/As-Saffat-175: En kijk naar hen, zij zullen spoedig (de gevolgen) zien.
Luister Koran: 37/As-Saffat-176
37/As-Saffat-176: Vragen zij dan Onze bestraffing te bespoedigen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-177
37/As-Saffat-177: Als dan (de bestraffing) neerdaalt op hun erven, dat is dan de slechtste ochtend voor de gewaarschuwden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-178
37/As-Saffat-178: En wend je van hen af voor een bepaalde tijd.
Luister Koran: 37/As-Saffat-179
37/As-Saffat-179: En kijk, spoedig zullen zij (de bestraffing) zien.
Luister Koran: 37/As-Saffat-180
37/As-Saffat-180: Heilig is jouw Heer, de Heer van de Almacht, boven wat zij toeschrijven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-181
37/As-Saffat-181: En vrede zij met de gezondenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-182
37/As-Saffat-182: En alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: