Nuh, Soera Noach (Koran: Soera-71-Nuh)

de Heilige Koran » Soera Nuh
share on facebook  tweet  share on google  print  
71/Nuh-1: Inna arsalna noohan ila qawmihi an anthir qawmaka min qabli an ya/tiyahum AAathabun aleemun, 71/Nuh-2: Qala ya qawmi innee lakum natheerun mubeenun, 71/Nuh-3: Ani oAAbudoo Allaha waittaqoohu waateeAAooni
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Nuh, Soera Noach (Koran: Soera-71-Nuh)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 71/Nuh-1
71/Nuh-1: Voorwaar, Wij hebben Nôeh tot zijn volk gezonden (en zeiden tot hem): "Waarschuw jouw volk voordat er een pijnlijke bestraffing tot hen komt."
Luister Koran: 71/Nuh-2
71/Nuh-2: Hij zei: "O mijn volk, ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer.
Luister Koran: 71/Nuh-3
71/Nuh-3: Aanbidt Allah en vreest Hem en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 71/Nuh-4
71/Nuh-4: Dan zal Hij jullie zonden vergeven en jullie uitstel geven tot een vastgesteld tijdstip. Voorwaar, wanneer het tijdstip van Allah komt, zal het niet worden uitgesteld. Als jullie dat wisten!''
Luister Koran: 71/Nuh-5
71/Nuh-5: Hij (Nôeh) zei: "Mijn Heer, ik heb mijn volk dag en nacht opgeroepen.
Luister Koran: 71/Nuh-6
71/Nuh-6: Maar mijn oproep deed hun vluchten (van de Waarheid) slechts toenemen.
Luister Koran: 71/Nuh-7
71/Nuh-7: En voorwaar, telkens wanneer ik hen opriep opdat U hun zou vergeven, stopten zij hun vingers in hun oren en bedekten zij (hun gezichten) met hun kleding en bleven zij uiterst hoogmoedig.
Luister Koran: 71/Nuh-8
71/Nuh-8: Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
Luister Koran: 71/Nuh-9
71/Nuh-9: Vervolgens heb ik hun waarlijk openlijk toegesproken en hun vertrouwelijk toegesproken, heimelijk.''
Luister Koran: 71/Nuh-10
71/Nuh-10: Toen zei ik: "Vraagt jullie Heer om vergeving: voorwaar, Hij is Vergevensgezind.
Luister Koran: 71/Nuh-11
71/Nuh-11: Hij zal dan overvloedige regens uit de hemel over jullie neerzenden.
Luister Koran: 71/Nuh-12
71/Nuh-12: En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen en Hij zal jullie tuinen schenken en Hij zal jullie rivieren schenken.
Luister Koran: 71/Nuh-13
71/Nuh-13: Wat is er met jullie, dat jullie de Grootheid van Allah niet vrezen?
Luister Koran: 71/Nuh-14
71/Nuh-14: Terwijl Hij jullie waarlijk in fasen heeft geschapen?
Luister Koran: 71/Nuh-15
71/Nuh-15: Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen in lagen heeft geschapen?
Luister Koran: 71/Nuh-16
71/Nuh-16: En Hij heeft daarin de maan geplaatst als een licht en de zon als een lamp.
Luister Koran: 71/Nuh-17
71/Nuh-17: En Allah heeft jullie als schepselen voortgebracht uit de aarde.
Luister Koran: 71/Nuh-18
71/Nuh-18: Daarna keert Hij jullie in haar terug en brengt Hij jullie weer tevoorschijn.
Luister Koran: 71/Nuh-19
71/Nuh-19: En Allah heeft voor jullie de aarde als een tapijt uitgespreid.
Luister Koran: 71/Nuh-20
71/Nuh-20: Opdat jullie haar over brede wegen bereizen."
Luister Koran: 71/Nuh-21
71/Nuh-21: Nôeh zei: "Mijn Heer, zij gehoorzamen mij niet, en zij volgen degene wiens bezit en kinderen voor hen slechts verlies vermeerdert.
Luister Koran: 71/Nuh-22
71/Nuh-22: En zij beraamden een grote list.
Luister Koran: 71/Nuh-23
71/Nuh-23: En zij zeiden: "Verlaat jullie goden niet en verlaat Wadd niet, en niet Soewâ'a, en niet Yaghôets en Ya'ôeq en Nasr."
Luister Koran: 71/Nuh-24
71/Nuh-24: En waarlijk, zij deden velen dwalen. En (O Allah) doe voor de onrechtplegers slechts de dwaling toenemen."
Luister Koran: 71/Nuh-25
71/Nuh-25: Vanwege hun zonden werden zij verdronken en daarna in de Hel gevoerd. En zij vonden buiten Allah om voor zich geen helpers.
Luister Koran: 71/Nuh-26
71/Nuh-26: En Nôeh zei: "Mijn Heer, laat op de aarde geen enkele ongelovige in leven.
Luister Koran: 71/Nuh-27
71/Nuh-27: Voorwaar, als U hen (in leven) laat, zullen zij Uw dienaren doen dwalen en zij brengen niets voort dan losbandige ongelovigen.
Luister Koran: 71/Nuh-28
71/Nuh-28: Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis binnentreedt als gelovige, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En doe voor de onrechtplegers slechts de vernietiging toenemen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: