Al-Muzzammil, Soera Degene gekleed in een mantel (Koran: Soera-73-Al-Muzzammil)

73/Al-Muzzammil-1: Ya ayyuha almuzzammilu, 73/Al-Muzzammil-2: Qumi allayla illa qaleelan, 73/Al-Muzzammil-3: Nisfahu awi onqus minhu qaleelan
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Muzzammil, Soera Degene gekleed in een mantel (Koran: Soera-73-Al-Muzzammil)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-1
73/Al-Muzzammil-1: O jij omhulde.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-2
73/Al-Muzzammil-2: Sta op in de nacht om de shalât te verrichten, met uitzondering van een kort gedeelte (van de nacht).
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-3
73/Al-Muzzammil-3: De helft ervan of iets minder dan dat.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-4
73/Al-Muzzammil-4: Of maak het iets langer en draag de Koran voor, nauwkeurig.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-5
73/Al-Muzzammil-5: Voorwaar, Wij zullen zware Woorden tot jou neerzenden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-6
73/Al-Muzzammil-6: Voorwaar, het opstaan in de nacht (om te bidden) is zwaarder en maakt het woord zekerder.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-7
73/Al-Muzzammil-7: Voorwaar, jij bent overdag belast met vele aangelegenheden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-8
73/Al-Muzzammil-8: En gedenk de Naam van jouw Heer en wijd je geheel aan Hem.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-9
73/Al-Muzzammil-9: De Heer van de opgang (van de zon etc.) en de ondergang, geen god is er dan Hij, neem Hem daarom als Beschermer.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-10
73/Al-Muzzammil-10: En wees geduldig met wat zij zeggen en houd op gepaste wijze afstand van hen.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-11
73/Al-Muzzammil-11: En Laat de loochenaars, de bezitters van weelde, aan Mij over, en geef hen nog even uitstel.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-12
73/Al-Muzzammil-12: Voorwaar, bij Ons bevinden zich (voor hen) ketenen en Djahim (de Hel).
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-13
73/Al-Muzzammil-13: En voedsel dat in de keel blijft steken en een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-14
73/Al-Muzzammil-14: Op de Dag waarop de aarde en de bergen heftig zullen beven en de bergen tot uit elkaar geblazen stof zullen worden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-15
73/Al-Muzzammil-15: Voorwaar, Wij hebben een Boodschapper tot jullie gezonden als getuige over jullie, zoals Wij tot Fir'aun een Boodschapper zonden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-16
73/Al-Muzzammil-16: Toen was Fir'aun de Boodschapper ongehoorzaam, waarop Wij hem grepen met een verschrikkelijke greep.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-17
73/Al-Muzzammil-17: Hoe zullen jullie je dan beschermen, als jullie de Dag waarop de kinderen grijsaards worden ontkennen?
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-18
73/Al-Muzzammil-18: De hemel zal dan gespleten zijn (en) Zijn aanzegging zal zeker uitgevoerd worden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-19
73/Al-Muzzammil-19: Voorwaar, dit is een Vermaning en wie wil, laat hem een Weg nemen naar zijn Heer.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-20
73/Al-Muzzammil-20: Voorwaar, jouw Heer weet dat jij bijna tweederde van de nacht, of de helft of een derde (in gebed) staat, en (ook) een groep van degenen die bij jou horen. En Allah kent de nacht en de dag. Hij weet dat jullie nooit (de hele nacht) de shalât kunnen verrichten, daarom heeft Hij jullie berouw aanvaard. Verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. Hij weet dat er onder jullie zieken zijn en anderen die door het land reizen, zoekend naar de gunst van Allah, en anderen die strijden op de Weg van Allah. En verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. En onderhoudt de shalât en geeft de zakât en leent aan Allah een goede lening. En wat jullie vooruitzenden voor julliezelf aan goede daden, jullie zullen het bij Allah aantreffen. Het is een betere en grotere beloning. En vraagt Allah om vergeving. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: