An-Naml 56-63, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-382)

An-Naml: 27/An-Naml-56, 27/An-Naml-57, 27/An-Naml-58, 27/An-Naml-59, 27/An-Naml-60, 27/An-Naml-61, 27/An-Naml-62, 27/An-Naml-63, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-382, An-Naml 56-63
direction_left
direction_right
Luister Koran: 27/An-Naml-56
27/An-Naml-56: Maar het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: "Verdrijft de familie van Lôeth uit jullie stad: voorwaar, zij zijn mensen die zich reinigen."
Luister Koran: 27/An-Naml-57
27/An-Naml-57: Toen redden Wij hem en zijn familie, behalve zijn vrouw: Wij bepaalden dat zij tot de achterblijvers behoorde.
Luister Koran: 27/An-Naml-58
27/An-Naml-58: En Wij deden op hen een (vulkanische) regen neerdalen: en slecht was de regen voor de gewaarschuwden.
Luister Koran: 27/An-Naml-59
27/An-Naml-59: Zeg (O Moehammad): "Alle lof zij Allah en vrede voor Zijn dienaren en degenen die Hij verkoos." Is Allah beter, of wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen?
Luister Koran: 27/An-Naml-60
27/An-Naml-60: Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en water uit de hemel neergezonden, waarmee Wij prachtige tuinen doen groeien? Jullie zijn niet in staat haar bomen te doen groeien. Is er een god naast Allah? Welnee, zij (die dit beweren) behoren tot een volk dat afwijkt (van de Waarheid).
Luister Koran: 27/An-Naml-61
27/An-Naml-61: Of wie heeft de aarde als een verblijfplaats gemaakt en daardoor rivieren getrokken en daarop stevige bergen geplaatst en een scheiding tussen de twee zeeën gemaakt? Is er een god naast Allah? Maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 27/An-Naml-62
27/An-Naml-62: Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil van hem weggenomen en jullie gevolmachtigden gemaakt op de aarde? Is er een god naast Allah? En weinig is het dat jullie je laten vermanen!
Luister Koran: 27/An-Naml-63
27/An-Naml-63: Of wie heeft jullie geleid in de duisternissen op het land en op de zee en wie heeft de winden als dragers van verheugende tijdingen voor Zijn Barmhartigheid uitgestuurd? Is er een god naast Allah? Verheven is Allah boven wat zij Hem aan deelgenoten toekennen!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: