Al-Qasas 78-84, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-395)

Al-Qasas: 28/Al-Qasas-78, 28/Al-Qasas-79, 28/Al-Qasas-80, 28/Al-Qasas-81, 28/Al-Qasas-82, 28/Al-Qasas-83, 28/Al-Qasas-84, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-395, Al-Qasas 78-84
direction_left
direction_right
Luister Koran: 28/Al-Qasas-78
28/Al-Qasas-78: Hij (Qârôen) zei: "Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust op kennis die ik bezit." Wist hij dan niet dat Allah vóór zijn tijd generaties heeft vernietigd die veel sterker waren dan hij en meer (rijkdom) verzameld hadden? En de misdadigers hoeven niet over hun zonden ondervraagd te werden (want Allah kent hun zonden al).
Luister Koran: 28/Al-Qasas-79
28/Al-Qasas-79: Toen begaf hij zich onder zijn volk, in vol ornaat. Degenen die het wereldse leven wensten, zeiden: "Hadden wij maar zoveel als Qârôen gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die gewuldig geluk heeft."
Luister Koran: 28/Al-Qasas-80
28/Al-Qasas-80: En degenen aan wie de kennis gegeven was, zeiden: "Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen."
Luister Koran: 28/Al-Qasas-81
28/Al-Qasas-81: Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken. En voor hem was er geen groep die hem kon helpen, behalve Allah. En hij behoorde niet tot de weerbaren.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-82
28/Al-Qasas-82: En degenen die de vorige dag zijn positie wensten gingen zeggen: "O wee, het is Allah Die het onderhoud verruimt en beperkt voor wie Hij wil van Zijn dienaren. Als Allah ons niet begunstigd had, had Hij ons zeker doen wegzinken. O wee, de ongelovigen welslagen niet."
Luister Koran: 28/Al-Qasas-83
28/Al-Qasas-83: Dat Huis van het Hiernamaals (het Paradijs) schenken Wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en het (goede) einde is voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-84
28/Al-Qasas-84: Wie met het goede kwam, voor hem is er iets beters dan dat; en wie die met het slechte kwam: degenen die slechte daden verrichtten worden slechts vergolden voor wat zij plachten te doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: