Al-Qasas 44-50, de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-391)

Al-Qasas: 28/Al-Qasas-44, 28/Al-Qasas-45, 28/Al-Qasas-46, 28/Al-Qasas-47, 28/Al-Qasas-48, 28/Al-Qasas-49, 28/Al-Qasas-50, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-391, Al-Qasas 44-50
direction_left
direction_right
Luister Koran: 28/Al-Qasas-44
28/Al-Qasas-44: En jij (O Moehammad) was niet op de westkant van (de berg) "Thôer, toen Wij aan Môesa het bevel openbaarden, en jij behoorde niet toT de gettuigen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-45
28/Al-Qasas-45: Maar Wij brachten nieuwe generaties voort en hun levens werden verlengd. En jij woonde niet bij de bewoners van Madyan om Onze Verzen aan hen voor te dragen. En Wij zijn het Die (Boodschappers) zouden.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-46
28/Al-Qasas-46: En jij was niet op de zijkant van Thôer toen Wij riepen. Maar het is dank zij de Barmhartigheid van jouw Heer dat jij er bent om een volk, waartoe vóór jou geen waarschuwer kwam, te waarschuwen. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-47
28/Al-Qasas-47: Opdat, wanneer een ramp door wat hun handen eerder verricht hebben hen treft, zij niet zouden zeggen: "Onze Heer, had U maar een Boodschapper gestuurd, dan zouden Wij Uw Tekenen gevolgd hebben en wij zouden tot de gelovigen behoren."
Luister Koran: 28/Al-Qasas-48
28/Al-Qasas-48: Toen dan de Waarheid van Onze Zijde tot hen kwam, zeiden zij: "Was hem (Moehammad) maar hetzelfde gegeven als wat Môesa gegeven was! Maar loochenden zij dan niet eerder wat Môesa gegeven was? Zij zeiden: "Dit zijn twee tovenaars, die elkaar helpen." En zij zeiden: "Wij geloven geen van allen!"
Luister Koran: 28/Al-Qasas-49
28/Al-Qasas-49: Zeg (O Moehammad): "Breng dan een Boek van Allah dat een betere Leiding geeft dan deze twee, dan zal ik het volgen, als jullie waarachtigen zijn!"
Luister Koran: 28/Al-Qasas-50
28/Al-Qasas-50: Als zij jou den geen antwoord geven, weet dan dat zij slechts hun begeerten volgen. En wie dwaalt er meer dan wie er zonder Leiding van Allah zijn begeerten volgt? Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: