de Heilige Koran (Djuz'-20, Pagina-396), Al-Qasas 85-88, Al-'Ankabut 1-6

Al-Qasas: 28/Al-Qasas-85, 28/Al-Qasas-86, 28/Al-Qasas-87, 28/Al-Qasas-88, Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-1, 29/Al-'Ankabut-2, 29/Al-'Ankabut-3, 29/Al-'Ankabut-4, 29/Al-'Ankabut-5, 29/Al-'Ankabut-6, de Heilige Koran, Djuz'-20, Pagina-396, Al-Qasas 85-88, Al-'Ankabut 1-6
direction_left
direction_right
Luister Koran: 28/Al-Qasas-85
28/Al-Qasas-85: Voorwaar, Degene Die de Koran voor jou tot een verplichting heeft gemaakt, zal jou zeker terugbrengen naar de plaats van de terugkeer. Zeg (O Moehammad): "Mijn Heer weet het beste wie met de Leiding is gekomen en wie degene is die in duidelijke dwaling verkeert."
Luister Koran: 28/Al-Qasas-86
28/Al-Qasas-86: En jij had niet gehoopt dat het Boek tot jou neergezonden zou worden, behalve als Barmhartigheid van jouw Heer. Wees dus zeker geen medestander van de ongelovigen.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-87
28/Al-Qasas-87: En laat jou niet weghouden van de Verzen van Allah nadat zij tot jou neergezonden zijn en roep jouw Heer aan. En behoor zeker niet tot de veelgodenaanbidders.
Luister Koran: 28/Al-Qasas-88
28/Al-Qasas-88: En roep geen andere god aan naad Allah. Er is geen god dan Hij. Alle dingen zullen vergaan, behalve Allah. Aan Hem is het oordeel en tot Ham worden jullie teruggebracht.

Al-'Ankabut

Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-1
29/Al-'Ankabut-1: Alif Lâm Mîm.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-2
29/Al-'Ankabut-2: Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet op de proef gesteld worden?
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-3
29/Al-'Ankabut-3: En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die de oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-4
29/Al-'Ankabut-4: Of dachten degenen die slechte daden verrichten dat zij aan Ons kunnen ontvluchten? Slecht is het wat zij veronderstellen!
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-5
29/Al-'Ankabut-5: Wie hoopt op de ontmoeting met Allah: voorwaar, het door Allah vastgestelde tijdstip komt zeker en Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Luister Koran: 29/Al-'Ankabut-6
29/Al-'Ankabut-6: En wie (voor Allah) strijdt, strijdt slechts voor zichzelf. Voorwaar, Allah is zeker vrij van de behoeften van de werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: