Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-396), ал-Касас 85-88, ал-Анкабут 1-6

ал-Касас: 28/ал-Касас-85, 28/ал-Касас-86, 28/ал-Касас-87, 28/ал-Касас-88, ал-Анкабут: 29/ал-Анкабут-1, 29/ал-Анкабут-2, 29/ал-Анкабут-3, 29/ал-Анкабут-4, 29/ал-Анкабут-5, 29/ал-Анкабут-6, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-396, ал-Касас 85-88, ал-Анкабут 1-6
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-85
28/ал-Касас-85: Онзи, който ти възложи Корана, Той ще те върне към Мястото на завръщането. Кажи им: “Моят Господ най-добре знае кой е дошъл с напътствието и кой е в явна заблуда.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-86
28/ал-Касас-86: И не си се надявал, че на теб ще бъде поверена Книгата, но това е милост от твоя Господ. Тогава не помагай на неверниците!
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-87
28/ал-Касас-87: И да не те възпират от знаменията на Аллах, след като са ти низпослани! И призовавай към своя Господ (призовавай ги да пожелаят Неговия Лик), и никога не бъди от съдружаващите!
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-88
28/ал-Касас-88: И не призовавай(не служи на) друг бог заедно с Аллах! Няма друг Бог, освен Него! Всичко ще погине, освен Неговия Лик. Негово е владението и при Него ще бъдете върнати.

ал-Анкабут

Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-1
29/ал-Анкабут-1: Алиф. Лам. Мим.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-2
29/ал-Анкабут-2: Нима хората, казвайки „ Повярвахме!” си мислят, че ще бъдат оставени без изпитания ?
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-3
29/ал-Анкабут-3: И кълна се, че и онези преди тях изпитахме. Аллах несъмнено знае кои говорят истината и кои лъжат.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-4
29/ал-Анкабут-4: Нима вършещите злини, мислят че ще преминат нашето изпитание? Колко лошо е отсъждането им!
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-5
29/ал-Анкабут-5: И който пожелае срещата с Аллах (пожелае да достигне Лика на Аллах през земния си живот), в този случай­ отреденото от Аллах време за това непременно ще настъпи (духовното тяло непременно ще срещне Лика на Аллах). Той е Всечуващия, Всезнаещия.
Слушайте Коран: 29/ал-Анкабут-6
29/ал-Анкабут-6: А който се бори, то той само за собствената си душа се бори. И наистина Аллах не се нуждае (от нищо) от световете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: