ал-Касас 60-70, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-393)

ал-Касас: 28/ал-Касас-60, 28/ал-Касас-61, 28/ал-Касас-62, 28/ал-Касас-63, 28/ал-Касас-64, 28/ал-Касас-65, 28/ал-Касас-66, 28/ал-Касас-67, 28/ал-Касас-68, 28/ал-Касас-69, 28/ал-Касас-70, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-393, ал-Касас 60-70
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-60
28/ал-Касас-60: И всичко, което ви се дава всъщност е само наслада (принадлежи) на земния живот и е негова украса. Ала онова, което е при Аллах, е по-доброто и по-трайното. Нима все още не проумявате?
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-61
28/ал-Касас-61: И нима онзи, комуто обещахме хубаво обещание и той непременно го получи, е като онзи, когото оставихме да се понаслади на облагите на земния живот, а после, в Деня на възкресението, бе сред доведените (за наказание)?
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-62
28/ал-Касас-62: И в този Ден Той ще ги призове и ще им каже: “Къде са онези, за които твърдяхте, че са Мои съдружници?”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-63
28/ал-Касас-63: Онези, срещу които се сбъдна словото, рекоха: “Господи наш, тези са, които заблудихме. Заблудихме ги, както и сами се заблудихме. Невинни (далече от тях) сме пред Теб. Те не служеха на нас (а само на душите си служеха).”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-64
28/ал-Касас-64: И им бе казано: “Призовете съдружниците си!” И ги призоваха, и не им се откликна, и видяха мъчението. О, да бяха само напътени!
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-65
28/ал-Касас-65: В този Ден Той ще ги призове и ще им каже: “Какво отвърнахте на пратениците тогава (през земния ви живот)?”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-66
28/ал-Касас-66: В този Ден са затворени всички техни доводи (книгите за делата им) и после не ще бъдат (раз)питани.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-67
28/ал-Касас-67: Вече надеждата е ,че онзи, който се покае (пред духовен водител) и стане вярващ (за втори път), и върши праведни дела (пречистващи душевните пороци), ще бъде от сполучилите.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-68
28/ал-Касас-68: И твоят Господ сътворява (създава), и избира, каквото (когото) пожелае. Не е техен изборът. Пречист е Аллах, превисоко е над онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-69
28/ал-Касас-69: И твоят Господ знае какво потулват сърцата им и какво разкриват.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-70
28/ал-Касас-70: Той е Аллах. Няма друг Бог, освен Него. Славата принадлежи Нему и в земния живот, и в отвъдния. Негово е отсъждането и при Него ще бъдете върнати.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: