ал-Касас 14-21, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-387)

ал-Касас: 28/ал-Касас-14, 28/ал-Касас-15, 28/ал-Касас-16, 28/ал-Касас-17, 28/ал-Касас-18, 28/ал-Касас-19, 28/ал-Касас-20, 28/ал-Касас-21, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-387, ал-Касас 14-21
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-14
28/ал-Касас-14: И когато достигна своята зрялост и улегна, Ние му дадохме мъдрост и знание. Така награждаваме Ние благодетелните.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-15
28/ал-Касас-15: И влезе той в града (преди да получи мъдрост и знание) по време, когато жителите му нехаеха, и завари там двама мъже да се бият, единият ­ от неговата общност, а другият ­ от враговете му. Онзи, който бе от неговата общност, го извика на помощ срещу онзи, който бе от враговете му. И така Муса го удари с юмрук и (неволно) го уби. И рече Муса : “Това е дело на сатаната. Той наистина е заблуждаващ, явен враг.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-16
28/ал-Касас-16: И рече: “Господи, аз угнетих душата си. Опрости ме!” И Той го опрости. Той наистина е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-17
28/ал-Касас-17: Рече (Муса): “Господи, заради онова, с което Ти ме облагодетелства, никога вече не ще бъда опора за престъпниците.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-18
28/ал-Касас-18: И така осъмна (оглеждайки се) в града, но изведнъж ­ онзи, който вчера се обърна към него за помощ, пак го повика и Муса му рече: “Ти наистина си един разярен човек.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-19
28/ал-Касас-19: И когато (Муса) поиска да хване онзи, който е враг и на двамата, (другият му) рече: “О, Муса (Моисей), нима искаш да убиеш и мен, както вчера уби онзи човек? Ако искаш, тогава ще си само един деспот на земята, и ти не искаш да си от помиряващите.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-20
28/ал-Касас-20: И дойде мъж от другия край на града ­устремено. Рече: “О, Муса, знатните се съветват за теб, да те убият. Напусни веднага (града)! Наистина аз съм един твой доброжелател.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-21
28/ал-Касас-21: И излезе от там, оглеждайки се (наоколо) със страх. И рече: “Господи, спаси ме от хората-угнетители!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: