ан-Намл 64-76, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-383)

ан-Намл: 27/ан-Намл-64, 27/ан-Намл-65, 27/ан-Намл-66, 27/ан-Намл-67, 27/ан-Намл-68, 27/ан-Намл-69, 27/ан-Намл-70, 27/ан-Намл-71, 27/ан-Намл-72, 27/ан-Намл-73, 27/ан-Намл-74, 27/ан-Намл-75, 27/ан-Намл-76, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-383, ан-Намл 64-76
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-64
27/ан-Намл-64: Или начеващият творението за първи път и Онзи, който после ще го повтори, и даващият ви препитание от небето и от земята? Има ли друг бог заедно с Аллах? Кажи им:“Дайте своя довод, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-65
27/ан-Намл-65: Кажи им:“Никой не знае неведомото на небесата и на земята, освен Аллах. И не ще усетят кога ще бъдат възкресени.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-66
27/ан-Намл-66: Да, даде им се (напълно) знанието за отвъдния живот. А те (все още) се съмняват в него и за него (за доводите му) са слепи.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-67
27/ан-Намл-67: И казаха неверниците: “Нима след като бащите ни и ние станем пръст, наистина ще бъдем извадени (от пръстта)?
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-68
27/ан-Намл-68: Наистина това по-рано ни бе обещано на нас и на бащите ни, но това са само легенди на предците.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-69
27/ан-Намл-69: Кажи им:“Вървете по земята и вижте какъв бе краят на престъпилите!”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-70
27/ан-Намл-70: И не скърби вече за тях, и не се притеснявай от тяхното коварство!
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-71
27/ан-Намл-71: И (те) казват: “Кога е (ще се сбъдне) това обещание, ако говорите истината?”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-72
27/ан-Намл-72: Кажи им: “Може би част от онова (мъчението), за което бързате вече ви следва (скоро ще ви сполети).”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-73
27/ан-Намл-73: И наистина твоят Господ е даряващ благодат на хората, ала повечето от тях не са признателни.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-74
27/ан-Намл-74: И наистина твоят Господ знае какво потулват и какво разкриват сърцата им.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-75
27/ан-Намл-75: И всичко, което е на небето и на земята неведомо (скрито), е и в Съхранената Книга (Левхи Махфуз).
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-76
27/ан-Намл-76: И този Коран разказва на синовете на Израел (истината) за нещата по отношени на повечето от които са в разногласие.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: