ал-Касас 36-43, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-390)

ал-Касас: 28/ал-Касас-36, 28/ал-Касас-37, 28/ал-Касас-38, 28/ал-Касас-39, 28/ал-Касас-40, 28/ал-Касас-41, 28/ал-Касас-42, 28/ал-Касас-43, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-390, ал-Касас 36-43
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-36
28/ал-Касас-36: И когато Муса им показа ясните знамения, казаха: “Това е само една измислена магия и ние не сме чували за него от предците ни.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-37
28/ал-Касас-37: А Муса каза: “Моят Господ най-добре знае кой идва напътен от Него и на кого ще принадлежи резултата след земния живот. И наистина угнетителите не ще сполучат (не ще се спасят).”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-38
28/ал-Касас-38: И Фараонът: “О, знатни хора, аз за вас не знам друг бог, освен мен. И ми пали огън (изпечи ми тухли) върху (от) глина и така ми построй кула, та дано зърна бога на Муса! Ала аз несъмнено си мисля, че той е от лъжците.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-39
28/ал-Касас-39: И той, и войските се възгордяха на земята без право. И смятаха, че не ще се завърнат при Нас.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-40
28/ал-Касас-40: После сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето. И така виж какъв е краят на угнетителите!
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-41
28/ал-Касас-41: И Ние ги сторихме водители, призоваващи към огъня. И в Деня на възкресението не ще им бъде помогнато.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-42
28/ал-Касас-42: И ги сподирихме с проклятие на този свят, а в Деня на възкресението, те ще са от отдалечените (от милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-43
28/ал-Касас-43: И кълна се, че след като погубихме преднишните поколения, на Муса дадохме Писанието (Тората), за да стане прозрение за хората и да е напътствие и милост за тях, надявайки се по този начин да се поучат!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: