KASAS 36-43, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-390)

KASAS: 28/KASAS-36, 28/KASAS-37, 28/KASAS-38, 28/KASAS-39, 28/KASAS-40, 28/KASAS-41, 28/KASAS-42, 28/KASAS-43, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-390, KASAS 36-43
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 28/KASAS-36
28/KASAS-36: Böylece Musa (A.S), apaçık âyetlerimizi getirdiği zaman: "Bu, uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık." dediler.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-37
28/KASAS-37: Ve Musa (A.S): "Rabbim, kimin kendi katından hidayet ile geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler, felâha (kurtuluşa) ermezler." dedi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-38
28/KASAS-38: Ve firavun: "Ey ileri gelenler! Ben, sizin için benden başka bir ilâh bilmiyorum. Benim için ıslak toprak üzerine ateş yak (tuğla pişir). Böylece bana (yüksek) bir kule yap. Belki ben Musa’nın ilâhına muttali olurum. Ve ben, onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum." dedi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-39
28/KASAS-39: Ve o ve onun orduları, yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin, bize rücu ettirilmeyeceklerini (döndürülmeyeceklerini) zannettiler.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-40
28/KASAS-40: Sonra onu ve onun ordularını, yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak!
Kur'an Dinle: 28/KASAS-41
28/KASAS-41: Ve Biz, onları ateşe davet eden imamlar (önderler) kıldık. Ve kıyâmet günü onlara yardım olunmaz.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-42
28/KASAS-42: Ve bu dünyada arkalarından lâneti onlara ulaştırdık. Ve kıyâmet günü onlar, (Allah’ın rahmetinden) uzaklaştırılmış olanlardandır.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-43
28/KASAS-43: Ve andolsun ki evvelki nesilleri helâk ettikten sonra Musa (A.S)’a, insanlar için basiretleri açılsın (kalp gözleri görmeye başlasın) ve hidayet rehberi ve rahmet olsun (Rahîm esması tecelli etsin) diye Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. Umulur ki böylece onlar, tezekkür ederler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: