KASAS 29-35, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-389)

KASAS: 28/KASAS-29, 28/KASAS-30, 28/KASAS-31, 28/KASAS-32, 28/KASAS-33, 28/KASAS-34, 28/KASAS-35, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-389, KASAS 29-35
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 28/KASAS-29
28/KASAS-29: Böylece Musa (A.S), süresini tamamladığı zaman ailesi ile (yürüyerek) yola çıktı. Tur dağı tarafında bir ateş farketti. Ailesine: "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye." dedi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-30
28/KASAS-30: Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından, mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi: "Ey Musa! Muhakkak ki Ben, âlemlerin Rabbi Allah’ım."
Kur'an Dinle: 28/KASAS-31
28/KASAS-31: "Ve asanı at!" Bunun üzerine (asasını atınca), onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, (geri) dön! Ve korkma, muhakkak ki sen emniyette olanlardansın!"
Kur'an Dinle: 28/KASAS-32
28/KASAS-32: Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan (emin ol), kanatlarını (kollarını) kendine çek. Bu ikisi, senin Rabbinden, firavuna ve onun (kavminin) ileri gelenlerine iki burhandır (delildir). Muhakkak ki onlar, fasık bir kavimdir.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-33
28/KASAS-33: (Musa A.S): "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum." dedi.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-34
28/KASAS-34: Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu, beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben, gerçekten beni tekzip etmelerinden (yalanlamalarından) korkuyorum.
Kur'an Dinle: 28/KASAS-35
28/KASAS-35: (Allahû Tealâ): "Kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar, âyetlerimize (mucizelerimize) ulaşamayacaklar (onlara karşı koyamayacaklar). Siz ikiniz ve size tâbî olanlar, gâlip olanlarsınız." dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: