ANKEBÛT 24-30, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-20, Sayfa-399)

ANKEBÛT: 29/ANKEBÛT-24, 29/ANKEBÛT-25, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-27, 29/ANKEBÛT-28, 29/ANKEBÛT-29, 29/ANKEBÛT-30, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-20, Sayfa-399, ANKEBÛT 24-30
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-24
29/ANKEBÛT-24: Buna rağmen onun kavminin (İbrâhîm (A.S)’a) cevabı: "Onu öldürün veya yakın!" demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah, onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mü’min kavim için elbette âyetler (ibretler) vardır.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-25
29/ANKEBÛT-25: Ve (İbrâhîm A.S): “Muhakkak ki siz, dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah’tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyâmet günü, bir kısmınız bir kısmınızı inkâr edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lânetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur.” dedi.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-26
29/ANKEBÛT-26: Bundan sonra Lut (A.S), O’na (İbrâhîm (A.S)’a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah’a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz’dir (çok yücedir), Hakîm’dir (hüküm sahibidir)."
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-27
29/ANKEBÛT-27: Ve Biz O’na İshak’ı, Yâkub’u vehbî olarak verdik. O’nun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada O’nun ücretini verdik. O, ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-28
29/ANKEBÛT-28: Ve Lut (A.S), kavmine şöyle demişti: "Muhakkak ki siz, mutlaka sizden önce geçmiş olan âlemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe (fahişeliğe) geliyorsunuz."
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-29
29/ANKEBÛT-29: Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı: "Eğer sadıklardansan, bize Allah’ın azabını getir." demekten başka bir şey olmadı.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-30
29/ANKEBÛT-30: (İbrâhîm A.S): "Rabbim, müfsidler kavmine karşı bana yardım et." dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: