DUHÂN Suresi, 44-DUHÂN Suresi (Kur'an: Sure-44-Duman)

44/DUHÂN-1: Hâ mîm., 44/DUHÂN-2: Vel kitâbil mubîn(mubîni)., 44/DUHÂN-3: İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâraketin innâ kunnâ munzirîn(munzirîne).
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

DUHÂN Suresi, 44-DUHÂN Suresi (Kur'an: Sure-44-Duman)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-1
44/DUHÂN-1: Ha, mim.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-2
44/DUHÂN-2: Kitab-ı Mübîn’e (Apaçık Kitab’a) andolsun.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-3
44/DUHÂN-3: Muhakkak ki Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz, uyaranlarız.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-4
44/DUHÂN-4: Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-5
44/DUHÂN-5: Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-6
44/DUHÂN-6: Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-7
44/DUHÂN-7: Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakîn sahibi iseniz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-8
44/DUHÂN-8: O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki (sizden önceki) babalarınızın Rabbidir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-9
44/DUHÂN-9: Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar (oyalanıyorlar).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-10
44/DUHÂN-10: Artık göğün, apaçık duman (fitne) getireceği günü gözle.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-11
44/DUHÂN-11: (O fitne ki) insanları (insanların büyük kısmını) sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-12
44/DUHÂN-12: Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz, mü’minleriz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-13
44/DUHÂN-13: Onlara (herşeyi) açıklayan bir resûl gelmişti. (Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-14
44/DUHÂN-14: Ve (O’NA) (şeytan tarafından vahyedilerek) “öğretilmiş” ve “deli” dediler ve sonra O’NDAN yüz çevirdiler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-15
44/DUHÂN-15: Muhakkak ki Biz, azabı biraz kaldırsak (bile), şüphesiz ki siz (şirke) dönecek olanlarsınız.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-16
44/DUHÂN-16: Büyük bir şiddetle (onları) yakalayacağımız gün, Biz mutlaka intikam alacak olanlarız.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-17
44/DUHÂN-17: Ve andolsun ki Biz, onlardan önce firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir resûl (Hz. Musa) gelmişti.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-18
44/DUHÂN-18: (Hz. Musa): “Allah’ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.” (demişti).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-19
44/DUHÂN-19: Allah’a karşı ululuk (büyüklük) taslamayın! Çünkü ben, size apaçık bir sultan (delil) ile geliyorum.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-20
44/DUHÂN-20: Ve muhakkak ki ben, beni taşlamanızdan, sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-21
44/DUHÂN-21: Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-22
44/DUHÂN-22: Bunun üzerine: “Bunlar günahkâr bir kavimdir.” diye, Rabbine dua etti.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-23
44/DUHÂN-23: Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla (beraber) yola çık! Muhakkak ki siz takip edileceksiniz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-24
44/DUHÂN-24: Ve denizi açık olarak bırak! Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-25
44/DUHÂN-25: Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terkettiler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-26
44/DUHÂN-26: Ve ekinler ve kerim mekânlar (güzel köşkler).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-27
44/DUHÂN-27: Ve orada zevk içinde yaşadıkları ni’metler (terkettiler).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-28
44/DUHÂN-28: İşte, böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-29
44/DUHÂN-29: Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-30
44/DUHÂN-30: Ve andolsun ki Biz, İsrailoğullarını (firavunun) zelil azab(ın)dan kurtardık.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-31
44/DUHÂN-31: O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-32
44/DUHÂN-32: Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-33
44/DUHÂN-33: Ve onlara, içinde apaçık imtihan olan âyetlerden (mucizelerden) verdik.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-34
44/DUHÂN-34: Gerçekten onlar, mutlaka diyecekler ki.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-35
44/DUHÂN-35: (Bizim ölümümüz) sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz, neşrolunacak (tekrar diriltilecek) değiliz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-36
44/DUHÂN-36: Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı (geri) getirin.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-37
44/DUHÂN-37: Onlar mı yoksa Tubba’nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helâk ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-38
44/DUHÂN-38: Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri, oyun olsun diye yaratmadık.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-39
44/DUHÂN-39: İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık (ikisini de hak ile yarattık). Ve lâkin onların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-40
44/DUHÂN-40: Muhakkak ki fasıl günü, onların hepsinin belirlenmiş vaktidir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-41
44/DUHÂN-41: O gün, dosttan dosta (hiç)bir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-42
44/DUHÂN-42: Ancak Allah’ın rahmet (Rahîm esmasıyla tecelli) ettiği kimse hariç. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Rahîm’dir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-43
44/DUHÂN-43: Muhakkak ki zakkum ağacı.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-44
44/DUHÂN-44: Günahkârların yemeğidir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-45
44/DUHÂN-45: Erimiş maden gibi karınlarında kaynar.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-46
44/DUHÂN-46: Kaynar suyun kaynaması gibi.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-47
44/DUHÂN-47: Onu tutun (yakalayın)! Hemen cehennemin ortasına sürükleyin.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-48
44/DUHÂN-48: Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-49
44/DUHÂN-49: (Azabı) tat! (Hani) sen, gerçekten azîzdin ve kerimdin (kendini öyle zannediyordun).
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-50
44/DUHÂN-50: Muhakkak ki bu azap, sizin şüphe ettiğiniz şeydir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-51
44/DUHÂN-51: Muhakkak ki takva sahipleri, mutlaka emin makamlardadır.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-52
44/DUHÂN-52: Cennetlerde ve pınarlarda.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-53
44/DUHÂN-53: Karşılıklı ipekten ve atlastan giysiler giyerler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-54
44/DUHÂN-54: İşte, böyle. Ve onları, iri gözlü huriler ile evlendiririz.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-55
44/DUHÂN-55: Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-56
44/DUHÂN-56: Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah, böylece) onları cehennem azabından korumuştur.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-57
44/DUHÂN-57: Senin Rabbinden fazl (lütuf) olarak işte bu, (en büyük kurtuluş) fevz-ül azîmdir.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-58
44/DUHÂN-58: İşte böylece O’nu (Kur’ân-ı Kerim’i), senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler.
Kur'an Dinle: 44/DUHÂN-59
44/DUHÂN-59: Artık gözle (bekle)! Muhakkak ki onlar da (bekleyenler) gözleyenlerdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: