MEÂRİC Suresi, 70-MEÂRİC Suresi (Kur'an: Sure-70-Yükselme yolları)

70/MEÂRİC-1: Seele sâilun bi azâbin vâkıın., 70/MEÂRİC-2: Lil kâfirîne leyse lehu dâfiun., 70/MEÂRİC-3: Minallâhi zîl meâric(meârici).
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

MEÂRİC Suresi, 70-MEÂRİC Suresi (Kur'an: Sure-70-Yükselme yolları)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-1
70/MEÂRİC-1: Talep sahibi birisi, vuku bulacak vakayı (azabı) istedi.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-2
70/MEÂRİC-2: Kâfirler için, onu geri çevirecek kimse yoktur.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-3
70/MEÂRİC-3: (O azap), mearic (yüksekliklerin, yüksek derecelerin) sahibi Allah tarafındandır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-4
70/MEÂRİC-4: Melekler ve ruh, O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-5
70/MEÂRİC-5: Artık güzel bir sabırla sabret.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-6
70/MEÂRİC-6: Muhakkak ki onlar, onu (kâfirler için vuku bulacak azabı), uzak (bir ihtimal) olarak görüyorlar.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-7
70/MEÂRİC-7: Ve Biz, onu yakın olarak görüyoruz.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-8
70/MEÂRİC-8: O gün (azap günü) gökyüzü, erimiş maden gibi olacak.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-9
70/MEÂRİC-9: Ve dağlar (atılmış) rengârenk yün parçaları gibi olacak.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-10
70/MEÂRİC-10: Ve (o gün) hiçbir dost, başka bir dostu sormaz.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-11
70/MEÂRİC-11: Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkâr olan izin günü, azaptan kurtulmak için, oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-12
70/MEÂRİC-12: Kendi eşini ve kardeşini.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-13
70/MEÂRİC-13: Ve kendisini barındıran aşiretini.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-14
70/MEÂRİC-14: Ve yeryüzünde kim varsa hepsini (versin de), sonra kendisini kurtarsın.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-15
70/MEÂRİC-15: Hayır, asla! Muhakkak ki o (kurtulmak istediği), alev alev yanan ateştir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-16
70/MEÂRİC-16: (O ateş), baş derisini yakıp kavurucudur.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-17
70/MEÂRİC-17: Kim arkasını döner ve (îmândan) yüz çevirirse onu çağırır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-18
70/MEÂRİC-18: Ve (mal, servet) toplayıp, sonra da onu biriktireni.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-19
70/MEÂRİC-19: Muhakkak ki insan, sabırsız ve tamahkâr olarak yaratıldı.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-20
70/MEÂRİC-20: Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-21
70/MEÂRİC-21: Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-22
70/MEÂRİC-22: Namaz kılanlar hariç.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-23
70/MEÂRİC-23: Onlar namazlarına devam edenlerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-24
70/MEÂRİC-24: Ve onlar, mallarında belirli bir hak bulunanlardır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-25
70/MEÂRİC-25: İsteyenler ve mahrum olanlar için.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-26
70/MEÂRİC-26: Ve onlar ki, dîn gününü tasdik ederler.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-27
70/MEÂRİC-27: Ve onlar, Rab’lerinin azabından korkanlardır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-28
70/MEÂRİC-28: Muhakkak ki onların Rabbinin azabı, gayri memundur (ondan emin olunamaz).
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-29
70/MEÂRİC-29: Ve onlar, ırzlarını muhafaza edenlerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-30
70/MEÂRİC-30: Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına (cariyelerine karşı durumları) hariç. Çünkü muhakkak ki onlar, kınanmış değildir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-31
70/MEÂRİC-31: Artık kim bunun arkasını ararsa (fazlasını isterse), o taktirde işte onlar; onlar haddi aşmış olanlardır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-32
70/MEÂRİC-32: Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-33
70/MEÂRİC-33: Ve onlar, şahitliklerinde kaim olanlardır (şahitliğe devam edenler).
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-34
70/MEÂRİC-34: Ve onlar, namazlarını muhafaza edenlerdir (devamlı kılanlardır).
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-35
70/MEÂRİC-35: İşte onlar, cennetlerde ikram olunan kimselerdir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-36
70/MEÂRİC-36: İnkâr edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular?
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-37
70/MEÂRİC-37: Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-38
70/MEÂRİC-38: Onlardan hepsi Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor?
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-39
70/MEÂRİC-39: Hayır, asla! Muhakkak ki Biz, onları bildikleri şeyden yarattık.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-40
70/MEÂRİC-40: Artık hayır (öyle değil). Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki Biz, elbette kaadiriz (öyle ki).
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-41
70/MEÂRİC-41: Onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye (onların yerine getirmeye)! Ve Biz, önüne geçilebilecek (engellenebilecek) değiliz.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-42
70/MEÂRİC-42: Artık onları terket, vaadolundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-43
70/MEÂRİC-43: Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-44
70/MEÂRİC-44: Onların bakışları korkulu bir haldedir, onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaadolundukları gündür.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: