ANKEBÛT 46-52, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-402)

ANKEBÛT: 29/ANKEBÛT-46, 29/ANKEBÛT-47, 29/ANKEBÛT-48, 29/ANKEBÛT-49, 29/ANKEBÛT-50, 29/ANKEBÛT-51, 29/ANKEBÛT-52, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-402, ANKEBÛT 46-52
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-46
29/ANKEBÛT-46: Ve kitap ehli ile onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücâdele etmeyin. Ve "Biz, bize indirilene ve size indirilene îmân ettik. Bizim İlâhımız ve sizin İlâhınız birdir (aynıdır). Ve biz, O’na teslim olanlarız." deyin.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-47
29/ANKEBÛT-47: Ve işte böylece sana Kitab’ı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz O’na inanırlar. Ve bunlardan O’na (Kur’ân-ı Kerim’e) inananlar, kâfirler hariç, âyetlerimizi bile bile inkâr etmezler.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-48
29/ANKEBÛT-48: Ve sen, bundan önce kitap okumadın. Ve sen, O’nu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar (boş konuşanlar) elbette şüphe ederlerdi.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-49
29/ANKEBÛT-49: Hayır O (Kur’ân-ı Kerim), ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan âyetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar âyetlerimizi bile bile inkâr etmezler.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-50
29/ANKEBÛT-50: Ve: "Ona Rabbinden âyetler (mucizeler) indirilseydi olmaz mıydı?" dediler. De ki: "Muhakkak ki âyetler (mucizeler), ancak Allah’ın katındadır. Ve ben, sadece apaçık bir nezirim (uyarıcıyım)."
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-51
29/ANKEBÛT-51: Onlara okunmakta olan Kitab’ı, sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mü’min olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-52
29/ANKEBÛT-52: De ki: "Sizinle benim aramda şahit olarak Allah, kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir." Batıla inananlar ve Allah’ı inkâr edenler, işte onlar hüsranda olanlardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: