SECDE 21-30, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-417)

SECDE: 32/SECDE-21, 32/SECDE-22, 32/SECDE-23, 32/SECDE-24, 32/SECDE-25, 32/SECDE-26, 32/SECDE-27, 32/SECDE-28, 32/SECDE-29, 32/SECDE-30, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-417, SECDE 21-30
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 32/SECDE-21
32/SECDE-21: Ve Biz, mutlaka büyük azaptan önce, daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki, böylece onlar (Allah’a ulaşmayı dileyerek, Allah’a) dönerler.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-22
32/SECDE-22: Ve Rabbinin âyetleri zikredildikten (hatırlatıldıktan) sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, mücrimlerden intikam alacak olanlarız.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-23
32/SECDE-23: Ve andolsun ki Musa (A.S)’a kitap verdik. Bundan sonra sen, O’na (Allah’a) mülâki olmaktan (hayattayken ruhunu Allah’a ulaştırmaktan) şüphe içinde olma. Ve O’nu (Tevrat’ı) İsrailoğulları için hidayet rehberi (Allah’a ulaştırıcı) kıldık.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-24
32/SECDE-24: Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-25
32/SECDE-25: Muhakkak ki senin Rabbin; O, kıyâmet günü ihtilâf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını (haklıyı haksızdan) ayırır (hüküm verir).
Kur'an Dinle: 32/SECDE-26
32/SECDE-26: Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helâk ettik (etmiş olmamız). Onların (evvelce) meskûn oldukları yerlerde (yurtlarında) dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda, elbette âyetler (deliller, ibretler) vardır. Hâlâ işitmeyecekler mi?
Kur'an Dinle: 32/SECDE-27
32/SECDE-27: Onlar, suyu kurak araziye nasıl sevkediyoruz görmediler mi? Böylece oradan ekinler çıkarırız, ondan hayvanları. Ve onlar yerler. Hâlâ görmüyorlar mı?
Kur'an Dinle: 32/SECDE-28
32/SECDE-28: Ve eğer siz sadık(lar)sanız, "Bu fetih ne zaman?" derler.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-29
32/SECDE-29: De ki: "Fetih günü, kâfir olanlara (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlere) îmânları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez."
Kur'an Dinle: 32/SECDE-30
32/SECDE-30: Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle! Muhakkak ki onlar (da) bekleyenlerdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: