RÛM 6-15, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-405)

RÛM: 30/RÛM-6, 30/RÛM-7, 30/RÛM-8, 30/RÛM-9, 30/RÛM-10, 30/RÛM-11, 30/RÛM-12, 30/RÛM-13, 30/RÛM-14, 30/RÛM-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-405, RÛM 6-15
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 30/RÛM-6
30/RÛM-6: (Bu), Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-7
30/RÛM-7: Onlar, dünya hayatının zahirini (görünen kısmını) bilirler. Ve onlar, ahiretten gâfil olanlardır.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-8
30/RÛM-8: Onlar, kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı (düşünmüyorlar mı)? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre ile yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu, Rab’lerine mülâki olmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) inkar edenlerdir.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-9
30/RÛM-9: Onlar, yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri (toprağı) altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resûlleri onlara beyyinelerle (ispat vasıtaları ve delillerle) gelmişti. Allah, onlara zulmetmiyordu ve lâkin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-10
30/RÛM-10: Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah’ın âyetlerini tekzip etmeleri (yalanlamaları) ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-11
30/RÛM-11: Allah, ilk olarak yaratmaya başlar sonra onu geri çevirir (eski haline iade eder). Sonra O’na döndürülürsünüz.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-12
30/RÛM-12: Ve o saatin (kıyâmetin) vuku bulduğu (koptuğu) gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-13
30/RÛM-13: Ve (şirk koştukları) ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve (onlar o gün) ortaklarını inkâr edenlerdir.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-14
30/RÛM-14: Ve o saatin vuku bulduğu (kıyâmetin koptuğu) gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-15
30/RÛM-15: Fakat âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, onlar bahçelerde (ni’met verilip) sevindirilirler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: