AHZÂB 1-6, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-418)

AHZÂB: 33/AHZÂB-1, 33/AHZÂB-2, 33/AHZÂB-3, 33/AHZÂB-4, 33/AHZÂB-5, 33/AHZÂB-6, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-418, AHZÂB 1-6
direction_left
direction_right

AHZÂB

Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-1
33/AHZÂB-1: Ey Nebî (Peygamber), Allah’a karşı takva sahibi ol! Ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah; Alîm’dir (en iyi bilen), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-2
33/AHZÂB-2: Ve sana Rabbinden vahyedilene tâbî ol. Muhakkak ki Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-3
33/AHZÂB-3: Ve Allah’a tevekkül et. Ve Allah, vekil olarak yeter.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-4
33/AHZÂB-4: Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı (yaratmadı). Zihar yaptığınız (sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz) zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlâtlıklarınızı, sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O, (Kendine ulaştıran) yola hidayet eder.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-5
33/AHZÂB-5: Onları (evlâtlıklarınızı) babalarının namı ile çağırın. Bu, Allah’ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar, dînde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden (kasten) yaptırdığı şeylerden (günah vardır). Ve Allah Gafur’dur (günahları sevaba çeviren), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-6
33/AHZÂB-6: Nebî (Peygamber), mü’minler için kendi nefslerinden daha evlâdır (yakındır). Ve O’nun (Nebî’nin) zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri (akrabalar), onlar birbirlerine, Allah’ın Kitab’ında, mü’minlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar, Kitab’ta satır satır yazılıdır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: