LOKMÂN 1-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-411)

LOKMÂN: 31/LOKMÂN-1, 31/LOKMÂN-2, 31/LOKMÂN-3, 31/LOKMÂN-4, 31/LOKMÂN-5, 31/LOKMÂN-6, 31/LOKMÂN-7, 31/LOKMÂN-8, 31/LOKMÂN-9, 31/LOKMÂN-10, 31/LOKMÂN-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-411, LOKMÂN 1-11
direction_left
direction_right

LOKMÂN

Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-1
31/LOKMÂN-1: Elif, Lâm, Mim.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-2
31/LOKMÂN-2: Bunlar, hakîm (hikmet ve hükümle dolu) olan Kitab’ın Âyetleri’dir.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-3
31/LOKMÂN-3: Muhsinler için hidayet (e erdirici) ve rahmettir.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-4
31/LOKMÂN-4: Onlar, namazı ikame ederler (namaz kılarlar) ve zekâtı verirler. Ve onlar, ahirete (Allah’a ulaşmaya) yakîn hasıl ederler (kesinlikle inanırlar).
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-5
31/LOKMÂN-5: İşte onlar, Rab’lerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar; onlar felâha erenlerdir.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-6
31/LOKMÂN-6: Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah’ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence (alay konusu) edinirler. İşte onlar için muhin (aşağılayıcı) bir azap vardır.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-7
31/LOKMÂN-7: Ve ona âyetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner (gider), onun kulaklarında vakra (işitme engeli) varmış gibi. Öyleyse onu elîm azapla müjdele (ikaz et, uyar).
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-8
31/LOKMÂN-8: Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar için naîm cennetleri vardır.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-9
31/LOKMÂN-9: (Onlar) orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah’ın vaadi haktır. Ve O; Azîz’dir (yüce), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-10
31/LOKMÂN-10: Gökleri, gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar (sarsmasın) diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik, böylece orada her kerim (ikram edilmiş) bitkiden çift yetiştirdik.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-11
31/LOKMÂN-11: Bu, Allah’ın yaratmasıdır. Öyleyse O’ndan başkaları ne yarattı, bana gösterin! Hayır, zalimler, apaçık dalâlet içindedirler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: