AHZÂB 7-15, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-419)

AHZÂB: 33/AHZÂB-7, 33/AHZÂB-8, 33/AHZÂB-9, 33/AHZÂB-10, 33/AHZÂB-11, 33/AHZÂB-12, 33/AHZÂB-13, 33/AHZÂB-14, 33/AHZÂB-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-419, AHZÂB 7-15
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-7
33/AHZÂB-7: O zaman ki; Biz, nebîlerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hz. Nuh’tan ve Hz. İbrâhîm’den ve Hz. Musa’dan ve Meryemoğlu Hz. İsa’dan ve onlardan ağır bir misak aldık.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-8
33/AHZÂB-8: Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kâfirlere elîm bir azap hazırladı.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-9
33/AHZÂB-9: Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın. Size (üzerinize) ordular gelmişti. O zaman, onların üzerine, rüzgâr ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-10
33/AHZÂB-10: Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı (yüreklerin ağza geldiği) zaman, Allah’a karşı zanlarda bulunuyordunuz.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-11
33/AHZÂB-11: Orada mü’minler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-12
33/AHZÂB-12: Ve münafıklar ve kalplerinde maraz (hastalık, şüphe) bulunanlar: “Allah ve Resûl'ü gururdan (aldatmaktan) başka bir şey vaadetmedi.” diyorlardı.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-13
33/AHZÂB-13: Ve onlardan bir taife (topluluk): "Ey Yesrib (Medine) halkı, sizin için (burada) duracak yer yok! Artık dönün." dedi. Onlardan (diğer) bir grup, peygamberden: "Muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır (korumasızdır)." diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi, sadece (savaştan) kaçmak istiyorlardı.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-14
33/AHZÂB-14: Ve eğer onların üzerine, onun (şehrin) her tarafından girilseydi ve sonra da fitne (çıkarmaları) istenseydi, mutlaka ona (fitneye, karışıklığa) gelirlerdi (fitne çıkarırlardı). Pek azı hariç, orada kalmazlardı.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-15
33/AHZÂB-15: Ve andolsun ki onlar, daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah’a ahd vermişlerdi. Ve Allah’ın ahdi bir mesuliyettir (sorumluluktur).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: